HLAVNÍ STRANA
Galerie Český ráj - obrazy pro každého
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.euHlasování bylo ukončeno 15. dubna 2018.

Žblebt roku 2017:  Pospíšilová, Carbolová, Hrabovský

Ing. Lukáš Vacek


„Fakticky se od počátku realizuje a nezletilé střídavou péči zvládají. Tato skutečnost sama o sobě neznamená, že střídavá péče skutečně funguje.“


Matka si postěžovala, že komunikace mezi rodiči nefunguje – otec ji jako matku nerespektuje. Otec si dovolil postěžovat, že s dítětem navštěvuje logopedii a matka nespolupracuje, a poukázal, že dítě má horší známky v týdnu, kdy je u matky. Výsledek?

Krajský soud změnil rozhodnutí okresního soudu o střídavé péči tak, že svěřil dítě do péče matky. Oficiální argument: „Především svěření dětí do střídavé péče rodičů brání nedostatek komunikace a zejména respektu mezi rodiči.“ S tím, že: „je to on (pozn. otec), kdo chce určovat pravidla, kdežto názory a představy matky jsou upozaděny, což matka oprávněně vnímá jako špatnou rodičovskou komunikaci.“

Respektujme unikátní vazbu rodič – dítě

Z výše uvedeného výroku je zjevné zděšení, chaos, nervozita, protože výše uvedený zkostnatělý senát nemohl použít standardní argument: „Být v péči matky si dítě již zvyklo.“ Naproti tomu musel konstatovat: „Střídavá péče se od počátku realizuje a nezletilé děti střídavou péči zvládají.“ Přesto ani tato skutečnost nepřinutila soudce vynést rozsudek o péči obou rodičů, tedy o péči i otce.

Každý rodič, který své dítě miluje, je se svým dítětem provázán citovým poutem. Pokud má rozhodování soudů respektovat unikátní vazbu rodič-dítě, odbourávat překážky k péči obou rodičů a přispět ke zklidnění konfliktu mezi rodiči, tak v tomto případě se to asi úplně nepovedlo. Vlastně rozhodnutí soudu vazbu rodič – dítě v podstatě ignorovalo, péči obou rodičů rozbouralo a přispělo k prohloubení konfliktu mezi rodiči. V očích rodičů jeden získal „vše“ a druhý platbu výživného.

V rozhodnutí soudu lze vnímat skryté sdělení: Střídavá péče nemůže fungovat, pokud rodiče mají k výchově druhého výhrady.

Otázka přání dítěte byla soudem okomentována: „...bylo zjištěno, že z počátku nezl. velmi špatně snášela předávání v rámci střídavé péče....Nyní už si na střídavou péči rodičů přivykla. Při nástupu do školky hodně plakala, tesknila po matce, nezapojovala se do činností ve třídě, s nikým nemluvila. V současné době již komunikuje bez problémů a zapojuje se do všech činností ve školce.“ V současné době bez problémů... pro senát impuls to změnit.

Právní podvědomí komunistické ČSSR vs. moderní demokratický právní svět

„Považuji za moc důležité, aby děti měly po rozvodu přístup k oběma svým rodičům, i když třeba nejsou dokonalí. Aby se vyrovnaly s tím, že to jsou jejich rodiče. Je to důležitý právní princip, který se prosazuje v celém moderním demokratickém právním světě,“ prohlásila v únoru 2017 soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková.

Ano, některých z našich soudců se stále drží obecně právní podvědomí dle starého zákona o rodině z roku 1963. Tzn. že dítě po rozvodu patří prostě do péče matky a jen ve výjimečných případech, kdy je u matky nějaká patologie, může o dítě pečovat otec. Péče obou rodičů byla tabu, společná či střídavá péče neexistovala vůbec.

Po více než půl století po vydání diskriminačního zákona je uvedené rozhodnutí, včetně argumentace ve žblebtu obsažené, krokem zpět. Pojďme se posunout dál.


PŘEHLED VŠECH ŽBLEBTŮ


13.03.2018

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ