HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Vzorné předběžné opatření

Stridavka.cz


Vícekrát jsme kritizovali přežívající postupy soudů (např. ZDE), které na začátku rozvodového řízení svěří dítě předběžným opatřením (bez důkazů) do péče pouze jednoho rodiče. Tím je často na dlouho zafixován nevyvážený vztah dítěte k rodičům, to si na něj zvykne a tím je pak argumentováno při konečném rozhodnutí.

I české soudy ale někdy dokáží rozhodovat tak, aby nepoškodily žádného z rodičů a především dítě. Získali jsme předběžné opatření, kterým byla prozatímně nařízena střídavá péče o dvouletého chlapečka v týdenních intervalech:

"Matce se ukládá až do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci umožnit otci péči o nezletilého XY od neděle každého sudého týdne od 16:00 hod., kdy si otec nezletilého vyzvedne v bydlišti matky, do neděle každého lichého týdne do 16:00 hod.

Otci se ukládá až do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci umožnit matce péči o nezletilého XY od neděle každého lichého týdne od 16:00 hod., kdy si matka nezletilého vyzvedne v bydlišti otce, do neděle každého sudého týdne do 16:00 hod."

Ještě více než sám tento výrok si zaslouží uznání jeho odůvodnění, v němž soudkyně hájí skutečný zájem dítěte, ne jen zájem jednoho či druhého z rodičů:

"Soud neshledal důvod pro nařízení předběžného opatření navrhovaného matkou ani pro nařízení předběžného opatření navrhovaného otcem, tedy svěření nezletilého buď do péče matky nebo do péče otce, kromě toho předběžným opatřením nelze prejudikovat konečné řešení výchovy nezletilého, které bude pravděpodobně záviset i na znaleckém zkoumání. V dosavadní péči ani u jednoho z rodičů neshledal takové nedostatky, že by musel být nezletilý předán do péče druhého z rodičů. Soud proto návrh obou rodičů na nařízení předběžného opatření zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto usnesení.

Z dosavadního průběhu řízení má však soud za osvědčené, že mezi rodiči existují natolik závažné vzájemné rozpory, kvůli kterým rodiče nejsou schopni dohodnout se na péči o nezletilého, upřednostňují své vlastní zájmy na úkor zájmů nezletilého, nemají náhled na své chování. To vše se děje opakovaně. Nezletilý je velmi útlého věku, a proto je v jeho zájmu, aby byly mezi ním a oběma rodiči udržovány pravidelné kontakty a mohl si tak vytvořit citové vazby jak k matce tak k otci. Podle doporučení odborníků by intervaly střídání mateřské a otcovské péče u dítěte tak útlého věku neměly být delší než 1 týden, a proto soud podle § 102 odst. 1 o.s.ř. nařídil až do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci předběžné opatření ve znění uvedeném ve výroku III. tohoto usnesení."


OTEVŘÍT TEXT ROZSUDKU (312 kB)


24.02.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Tátové - tátové pečující o děti - diskuse, zkušenosti, názory, kontakty


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ