HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Úspěšná námitka podjatosti

Jiří Bastl


MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor sociálních věcí
vedoucí odboru
Mgr. Martina Machalová


V Třebíči dne 8.4.2011

Ve věci: Vyjádření k Vašemu dopisu ze dne 25.3.2011 – správní řízení

Zásadně nesouhlasím s rozhodnutím – nenařízení ústního jednání ve věci.

Vyjadřuji podjatost správního orgánu.

Správní orgán v podobě Mgr. Machalové nemůže být v žádném případě objektivní, proto je 100 % pravděpodobnost o neobjektivním rozhodnutí, o čemž svědčí již dopředu postačující ústní vyjádření matky, dokonce avizovaný výsledek matkou, přátelskými vztahy s Mgr. Machalovou.

Proto otec nemůže mít jakoukoliv důvěru v tento orgán a žádá o převedení správního řízení k orgánu nezatíženému.

Mgr. Machalová nepopírá osobní znalost s matkou. Pro náklonnost matce svědčí i fakt, že Mgr. Machalová je sama rozvedená s dětmi ve své výlučné péči, nemůže tedy bez zatíženosti objektivně rozhodovat. Solidarita a soudržnost rozvedených žen je obecně známa, jakož i fakt zkostnatělé podpory třebíčského OSPOD ve smyslu „dítě vždy patří matce“, ta může jedině rozhodovat o dítěti bez jakéhokoliv respektu k otci. O otci se Mgr. Machalová vyjádřila před svědky nevybíravým způsobem po její návštěvě u matky, svědky označila dokonce jako „pochybné existence“. Byli to ovšem sousedé matky z domu, kde v současné době matka pobývá, a jednání Mgr. Machalové se jim rozhodně nelíbilo.

Animozita OSPOD (jeho pracovnic) vůči osobě otce, panu Jiřímu Bastlovi, je všeobecně známa, většina pracovnic byla pro podjatost vyloučena z případu.

...


O námitce podjatosti bylo rozhodnuto takto:


11.10.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
soudci.info - info o opatrovnickém soudnictví


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ