HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Ukradená holčička. Skandál na OSPOD Brno - Vinohrady?

Petr Cihlář


Jedním z nešvarů české společnosti je i masové zneužívání institutu předběžného opatření ve sporech o děti. Soud do 7 dnů vydá pravomocné usnesení pouze na základě tvrzení jedné ze stran, aniž by byla možnost informace si ověřit nebo vyslechnout protistranu.

Kvůli snadné zneužitelnosti je proto v obchodních věcech vyžadováno při podání návrhu předběžného opatření složení kauce desítek tisíc korun. V opatrovnických věcech však složení kauce podmínkou není, aby nedošlo ke krácení práv sociálně slabších. O to větší význam má případné doporučení OSPODU, tak zvané sociálky, od které je očekáván vzhledem k důležitosti jejich doporučení velmi opatrný přístup a bedlivé zkoumání věci. Skupinky otců upozorňují na skutečnost, že jsou předběžná opatření ZNEUŽÍVÁNA k tomu, aby bylo dítě bez pečlivého prošetření svěřeno jednomu rodiči - matce, v jehož péči se později ponechá s tím, že je na matku již uvyklé. Tvrdí, že OSPOD jde v mnohých takových případech "na ruku" matkám. Dovoluji si proto zařadit následující článek, který je nejenom upozorněním na tento nešvar, ale také žádostí otce o pomoc.

Skandální násilné odebrání dítěte otci probělo v úterý v Brně. Pan Jedlička, který se stará sám o sedmiletou dceru, byl povinen vydat ji matce poté, co soud vydal předběžné opatření na základě doporučení OSPODU, žádosti matky a tvrzení, že otec matku týrá. Panu Jedličkovi přitom nebylo nikdy ani z tohoto činu sděleno obvinění, ani nebyl nikdy trestán. OSPOD prý dokonce sám chodil k dcerce do školy a přesvědčoval ji, že má odejít s matkou do azylového domu, kde jí bude dobře. OSPOD prý "zapomněl" soud informovat o tom, že je holčička silně na otce citově vázaná, k matce má špatný vztah (matka prý dlouhodobě hospitalizovaná na psychiatrii kvůli sebevražedným pokusům), a že poslední 4 roky žije pouze s otcem. Šokovaným svědkem tohoto násilného odtržení plačící dcery od otce byla její dětská lékařka, v jejíž ordinaci se Lada domáhala pomoci, než byla matkou jako ulovená zvěř doslova odvlečena.

Prosím pomozte, nejlépe dotazem přímo na UMČ Brno-Vinohrady telefon 544 210 878, PODATELNA@VINOHRADY.BRNO.CZ, kdy bude postup pracovnice OSPOD Marcely Suralové, která bude nyní zřejmě čelit trestnímu oznámení pro zneužití pravomoci úřední osoby, prošetřen, případně kdy bude Laděnka vrácena svému otci.

Očekávám, že se nadřízení paní Suralové ihned začnou o záležitost zajímat, zejména o duševní stav malé holčičky, o důvod, proč nechodí do školy, prověří postup paní Suralové a v případě pochybení iniciují vlastní návrh předběžného opatření, kterým bude zločin na Laděnce rychle napraven.

Zajímáme se o život malé Aničky, prosím nezapomínejme ani na jiné děti, na kterých je pácháno bezpráví a pomozme jim. Nechceme víc než spravedlivé prošetření postupu pracovnice OSPOD a nápravu traumatizujícího náhlého odloučení holčičky od tatínka, který se o ni poslední 4 roky osobně staral, se kterým bydlela a který jí teď jistě velmi chybí.

Děkuji.


Přezato z PETRCIHLAR.BLOG.IDNES.CZ


11.11.2010
Sdílet


Výživné na dítě - informace a diskuse na téma výživné na děti


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ