HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Daniela Kovářová

Trestní oznámení na Danielu Kovářovou

Stridavka.cz


Několik organizací chránících práva dětí a rodičů podalo společně trestní oznámení na bývalou ministryni spravedlnosti, advokátku Danielu Kovářovou. Podezírají ji ze spáchání přečinu veřejného podněcování k omezování práv a svobod (§ 356 odst. 3 trestního zákoníku). Takto působí v určitých případech i ve své advokátní praxi.

Kovářová veřejně podněcovala k omezování základních práv dětí a jejich rodičů - otců. V rozhovoru poskytnutém pro internetový server Česká justice nabádala k návratu k jakési „staré dobré úpravě“ těmito slovy: „Možná bychom měli spíš uvažovat o návratu ke staré dobré úpravě, která bez velkých řečí (a přiznejme, že také bez zbytnělých práv tatínků, jež mnoho dobrého žádné straně nepřinesla) fungovala.“ Jak si tuto „starou dobrou úpravu“ konkrétně představuje, následně upřesnila: „Pro dítě bývala určitě lepší dávno minulá praxe, kdy bylo dítě svěřeno matce, jež o něm výlučně rozhodovala, a s tatínkem se děťátko vůbec nevídalo.“

Tímto způsobem by byla porušena mnohá základní práva dítěte*. Například právo dítěte na péči rodičů, na zachování rodinných svazků, na pravidelný osobní kontakt s rodičem, s nímž trvale nežije, atd. Byla by porušena i základní práva rodičů - otců, jako je právo na ochranu rodičovství nebo právo na rodičovskou výchovu a péči.

Prorodinné organizace spatřují přitěžující okolnosti ve smyslu § 42 trestního zákoníku mimo jiné v tom, že Kovářová působí jako člen organizované skupiny - tzv. Unie rodinných advokátů (URA). Tento spolek založila, předsedá mu a slouží jí k zaštítění při prosazování svých názorů v praxi. Tak tomu bylo i ve výše uvedeném případě, kdy v rozhovoru vystupovala z pozice prezidentky URA.

Na prorodinné organizace se obracejí i lidé, kteří se setkali se snahou Daniely Kovářové jako advokátky poškodit jejich rodinný život. V jednom případě Kovářová spolupracuje přímo s dítětem na tom, aby byla zrušena péče obou rodičů. V jiném případě pak dokonce nabádala tatínka, který se na ni obrátil se žádostí o pomoc, aby o péči o své dítě ani neusiloval a raději si pořídil novou rodinu.


* Přehled ohrožených základních práv rodičů a dětí:

1. Základní práva dětí

  • čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte - právo dítěte na péči rodičů
  • čl. 8 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte - právo dítěte na zachování rodinných svazků
  • čl. 9 odst. 3 Úmluvy o právech dítěte - právo dítěte na pravidelný osobní kontakt s rodičem, s nímž trvale nežije
  • čl. 18 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte - právo dítěte na společnou odpovědnost obou rodičů za výchovu a vývoj dítěte
  • čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod - právo dítěte na rodičovskou výchovu a péči
  • čl. 8 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech - právo dítěte na respektování svého rodinného života

2. Základní práva rodičů - otců

  • čl. 32 odst. 1 Listiny základních práv a svobod - právo rodiče na ochranu rodičovství
  • čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod - právo rodiče na rodičovskou výchovu a péči
  • čl. 8 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech - právo rodiče na respektování svého rodinného života

08.03.2018

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ