HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Střídavá výchova jako způsob porozvodové péče o děti - část 1.

Jana Pužmanová


Průzkum je součástí bakalářské práce autorky "Porozvodová péče o děti / Střídavá výchova". Podobné výsledky jako tento průzkum přinesla nedávno i anketa Střídavky mezi respondenty SANEP (viz článek VEŘEJNOST CHCE STŘÍDAVOU PÉČI).


V roce 1998 byla v České republice zavedena možnost střídavé výchovy jako jedné z forem porozvodové péče o děti. Jelikož je tato možnost dle statistických údajů využívána minimálně, je průzkum zaměřen na zkoumání postoje veřejnosti k institutu střídavé výchovy.

Průzkum na téma „Střídavá výchova jako způsob porozvodové péče o děti“ proběhl ve dnech 26. 11. 2009 - 06. 12. 2009 na internetovém serveru WWW.VYPLNTO.CZ. Uvedené ankety se zúčastnilo 141 respondentů. Návratnost činila 78 %.


Anketu vyplnilo cca 81 % žen a 19 % mužů. 


1. Z celkového počtu dotazovaných respondentů pouhých 6 procent nezná střídavou péči jako jeden ze způsobů porozvodové péče o děti. Skoro 94 procent respondentů uvedlo odpověď kladnou.

Takřka stoprocentně kladná odpověď všech dotazovaných svědčí o tom, že termín „střídavá péče/výchova“ je již v naší společnosti známý a lidé si dokáží představit, co obnáší. 

Lze se proto domnívat, že od roku 1998, kdy byla střídavá výchova novelou zákona o rodině přijata, se tento způsob porozvodové péče o děti dostal do povědomí společnosti.


2. Téměř 64 procent respondentů odpovědělo, že by v případě rozchodu s partnerem mělo nebo spíše mělo zájem o střídavou péči o děti. Toto dosti vysoké číslo je překvapující, jestliže víme, že dle údajů Ministerstva spravedlnosti ČR za rok 2008 na svěření dětí po rozvodu do střídavé péče připadá necelých 5 % z celkového počtu dětí rozvádějících se rodičů.

Odlišnost výsledků provedeného průzkumu a praktického chování rodičů po rozvodu by měla být předmětem dalšího sociologického šetření.


Poznámka Střídavky: Ve skutečnosti nejde o odlišnost praktického chování rodičů, ale státních orgánů (SOUDY, OSPOD). I když by rodiče ke střídavé péči sami dospěli, orgány zasahující do porozvodového uspořádání rodin ji svým přístupem stále fakticky ZNEMOŽŇUJÍ.

08.08.2010
Sdílet


Tátové - tátové pečující o děti - diskuse, zkušenosti, názory, kontakty


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ