HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Už žádní další polosirotci!

Stridavka.cz


Bohužel ani v roce 2011 nedošlo v České republice k nápravě stavu, kdy se na základě rozhodnutí "nezávislých" soudů mnoho tisíc dětí stává každým rokem polosirotky. Při rozvodu nebo rozchodu rodičů ztrácejí tyto děti výchovu a péči jednoho z rodičů (většinou otce) a často i pouhý kontakt s ním. Z mnoha tisíc rodičů se tímto každým rokem stávají "stykači", jen občasní návštěvníci v životě dítěte, zatímco druhý rodič získává pozici jeho výlučného "vlastníka". Jsou tak negativně poznamenané další životy těchto dětí a rodičů, prarodičů i jiných příbuzných.

Řešení je přitom poměrně jednoduché. Přestat rodiče stavět proti sobě a tím jen prohlubovat jejich spory.  Potvrdit oběma z nich jejich přirozené právo na výchovu svých dětí, bez možnosti připravit o toto právo druhého rodiče. Tímto řešením je u nekooperujících rodičů střídavá výchova, u kooperujících rodičů výchova společná.

Budeme proto trvat na tom, aby státní orgány začaly konečně postupovat v opravdovém zájmu dětí. Dosud "zájem dětí" sloužil pouze jako alibi pro (ne)činnost feministické byrokracie. Tu Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku opakovaně "oceňuje" udělováním sankcí České republice, za PORUŠOVÁNÍ PRÁVA NA RESPEKTOVÁNÍ RODINNÉHO ŽIVOTA.

Znovu a znovu tedy budeme předkládat státním orgánům tuto naši stížnost, dokud nedojde k nápravě. Chcete-li, aby našim dětem zůstávali oba rodiče, můžete se také ke stížnosti připojit. Stačí ji odeslat elektronicky vyplněním formuláře na této stránce. V případě, že vám na ni příslušné orgány neodpoví, máte právo se na nich odpovědi domáhat.

Úřadu vlády České republiky, Ministerstvu spravedlnosti a Ministerstvu práce a sociálních věcí bude doručen text tohoto znění:
Zasílám vám jako ústřednímu orgánu státní správy elektronickou formou následující stížnost, publikovanou též na www.stridavka.cz:

Stěžuji si na nečinnost ústředních orgánů státní správy České republiky, zejména pak Úřadu vlády České republiky, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva práce a sociálních věcí, které dlouhodobě tolerují diskriminaci a omezování rodičovské výchovy v opatrovnických řízeních.

V České republice jsou stále ve více než 95 % případů děti po rozvodu stále svěřovány do péče pouze jednoho rodiče (v naprosté většině případů matky). Střídavá nebo společná výchova, která zajišťuje dětem péči obou rodičů, je využívaná minimálně.

Následkem toho je, že 95 % dětí z rozvedených manželství přichází o výchovu jednoho z rodičů, v naprosté většině případů otce. A tito rodiče přicházejí o své děti, se kterými se mohou jen občas navštěvovat. Přestože by je rádi vychovávali.

Žádám proto, aby v souladu s požadavky deklarovanými Mezinárodní rodičovskou aliancí (International Parents Alliance) příslušné orgány přijaly tato opatření proti diskriminaci rozvedených rodičů a jejich dětí:


1. Bude zrušen model svěřování dětí do výhradní výchovy jednoho z rodičů a OBA odpovědní biologičtí rodiče budou právně uznáni jako rovnocenní pečující rodiče.

2. Každému z rodičů bude přiřčeno stejné zákonné rodičovské právo sdílet významný, téměř rovnocenný podíl času rodičovské péče, vystřídaný vždy odloučením.

3. Odepření kontaktu s dítětem jedním z rodičů bude považováno za trestný čin únosu.

4. Obvinění z násilí a zneužívání bude řešeno výhradně trestněprávní cestou, v řádném procesu a s tvrdými sankcemi za křivá obvinění. Zároveň bude soudem chráněno zachování vztahů mezi rodičem a dítětem.


Žádám o písemné vyrozumění o výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě na mou poštovní adresu.Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa bydliště:
"Osm" číslicí:
(pište prosím bez diakritiky)

Pro odeslání je nutné správně vyplnit všechny položky.

Po odeslání bude formulář vymazán a může jej vyplnit i někdo další.


03.01.2012
Sdílet


soudci.info - info o opatrovnickém soudnictví


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ