HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Soudní dohled nad výchovou

Stridavka.cz


Na začátku tohoto soudního sporu matka odešla od rodiny. Podle svých slov v diskusi na OSPOD.INFO "se konečně rozhodla odejít a žít svůj život". Jak je v našich krajích "dobrým" zvykem, podala zároveň návrh na svěření dcery pouze do své výlučné péče.

V tu dobu zřejmě vypukl těžký a nechutný boj o dítě. Ostatně sám soudce říká, že "z pohledu soudu celkově nejvyzrálejším dojmem působí mezi zúčastněnými paradoxně práve nezletilá". Dcera ovšem začala matku hned po jejím opuštění rodiny odmítat. Není se moc co divit, zvláště když jí vyhrožovala diagnostickým ústavem a otci - ještě za doby společného soužití - sebevraždou, s kuchyňským nožem v ruce.

Psychologové u dcery konstatovali syndrom zavrženého rodiče (SZR). Nechceme tuto diagnózu zpochybňovat, ale musíme upozornit na to, že SZR je definován jako výsledek popouzení druhým rodičem, nikoliv jako reakce dítěte na špatné chování prvního rodiče. Matka však tvrdí, že dochází i k popouzení ze strany otce, kterému byla dcera nakonec svěřena do péče (přestože ten by preferoval spíše střídavou výchovu).

Ať jsou však příčiny špatného vztahu dcery s matkou jakékoliv, důležité je, že soudce se snaží situaci řešit:

"...soud vzhledem k nastalé závažné situaci v rodině přistoupil k uložení dohledu nad výchovou nezletilé tak, aby v kooperaci, s odbornou pomocí a pod kontrolou orgánu sociálně-právní ochrany dětí došlo k zapojení všech zúčastněných do procesu dlouhodobé rodinné terapie prováděné některým z odborných psychologických pracovišť v regionu."

Očekávání soudu jsou přitom velmi sympatická:

"Již v průběhu postupného provádění takové terapie pak soud očekává návrh některého z rodičů či podnět opatrovníka ke změně tohoto rozhodnutí ve smyslu zakotvení postupně stále rozsáhlejší úpravy styku matky a nezletilou (pokud by se jako postačující nejevila neformální dohoda rodičů ve smyslu § 27 odst. 1 zákona o rodině) tak, aby tento proces postupně směřoval k zavedení režimu střídavé výchovy obou rodičů, který soud považuje pro uspořádání poměrů nezletilé za optimální."

A co je možná ještě důležitější, soudce hodlá skutečně dbát na to, aby se oba rodiče snažili pošramocené vztahy napravit:

"... při rozhodování o budoucí změně tohoto rozhodnutí, které soud samozřejmě očekává, bude soud velmi podrobně a velmi důsledně hodnotit, jak se každý z rodičů přičinil o napravení vztahů nezletilé k matce, přičemž z případného maření zejména průběhu rodinné terapie soud vyvodí pro odpovědného rodiče adekvátní důsledky."

Dlouhodobě prosazujeme jako významné prorodinné opatření, aby ten, kdo opustí rodinu, nemohl získat dítě pouze do své výlučné péče. Zároveň to však neznamená, že je správné, aby si dítě k tomuto rodiči vybudovalo odpor a zcela jej zavrhlo. Takový vztah k jednomu ze svých rodičů by se negativně projevil i na dítěti.

Z tohoto úhlu pohledu zdá se být rozhodnutí chebského soudu, který zde rozhodně neměl jednoduchou úlohu, velmi prozíravé. Že by se u nás konečně začal používat COCHEMSKÝ MODEL?


OTEVŘÍT TEXT ROZSUDKU (462 kB)


10.03.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Tátové - tátové pečující o děti - diskuse, zkušenosti, názory, kontakty


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ