HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Soudce Rudolph: Soudy se schovávají za názor odborníků

Stridava.cz


Bývalý německý soudce Jürgen Rudolph, autor a protagonista COCHEMSKÉ PRAXE, popsal několik nekalých praktik, kterých se dopouštějí soudy v opatrovnických řízeních, a jasně popsal, co se má a co se nemá řešit u soudu.

Konflikt loajality a ovlivňování dětí

"Když je dítě vyslýcháno soudem a musí vyslovit náklonnost jednomu rodiči, a to musí, protože je vyslýcháno soudcem, je to ovlivňování dítěte. Berte to velmi vážně. 30 let jsem dělal soudce. Je to ovlivňování dítěte."

Soudce se schovává za názor odborníků

"Viděli jsme mnoho škod, které jsme napáchali. Výhradní péčí jsme vyloučili druhého rodiče ze života dítěte a schovávali jsme se za názor odborníků. Odborníci ale nenesou žádnou odpovědnost. Vždy říkali: „Já jsem nerozhodl, rozhodl soud“."

Výhradní péče by neměla být předmětem jednání péče o děti

"Rychle se ukázalo (po zavedení tzv. Cochemské praxe), že diskuze o výlučné péči nemá být předmětem jednání péče o děti. Vyloučení rodiče z péče znamená zbavit rodiče odpovědnosti za dítě. Rodiče však nemohou být zbaveni odpovědnosti za dítě. Výlučná péče potom již nikdy nebyla považována za samozřejmost."

Již žádné otázky, který z rodičů je lepší

  • Děti už nejsou dotazovány, kdo je lepší: máma nebo táta.
  • Děti mají tátu a mámu a děti chtějí zachovat mámu i tátu.
  • Včasná intervence do sporu zabrání eskalaci sporu.

Jednání o svěření do péče = poradenství rodičům

Rodičům bylo jasně sděleno, že oba mají rodičovskou odpovědnost. Rodičům byl předložen vzkaz:

"Když se nezúčastníš poradenství, tvůj postoj nebude mít úspěch u soudu. To poradenství dlužíš svým dětem a ne druhému rodiči."


Převzato ze serveru STRIDAVA.CZ 


25.04.2018

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ