HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Rozdělení péče mezi oba rodiče na základě předběžného opatření

JUDr. Oldřiška Luňáčková


Z nedávno uveřejněných článků zde na Střídavce vyplývá, že je dosti aktuálním tématem otázka možnosti domoci se - a to zejména pro otce nezletilých dětí - rozhodnutím soudu nařízení předběžného opatření, kterým by bylo nezletilé dítě při či po rozchodu rodičů předáno do péče rodiče nebo určen styk rodiče s nezletilým dítětem tak, aby byla zachována péče obou rodičů do meritorního rozhodnutí soudu. Respektive je zde diskutováno, jaký výklad příslušných ustanovení souvisejících zákonů je zákonný a jaký není atp.

Minulé příspěvky vyznívají značně skepticky ve vztahu k aktuální právní úpravě, je spoléháno i na zásah Ústavního soudu. Přitom dle mé zkušenosti i za současné právní úpravy je možné domoci se předběžným opatřením s ohledem na ustanovení § 74 odst. 1 a § 76 odst. 1 písm. e) o. s. ř. rovnoměrné péče o nezletilé dítě každým z rodičů do pravomocného rozhodnutí soudu o úpravě poměrů dotyčného dítěte.

Netvrdím, že je to běžný postup českých soudů, ale možný jistě je - viz přiložený výrok z jednoho  usnesení soudu o nařízení předběžného opatření v anonymizované podobě z května t. r.

Není možné řešit všechny nastalé situace mimořádným a zatímním rozhodnutím soudu, je-li ale skutkový stav, jenž takovýto postup odůvodňuje, v návrhu účastníka věrohodně věcně popsán a osvědčen, lze se domoci zatímního rozhodnutí soudu, kterým bude až do rozhodnutí soudu ve věci samé zachována rovnoměrná péče obou rodičů i o dítě útlého věku.

Proti usnesení prvoinstančního soudu o nařízení předběžného opatření bylo podáno matkou nezletilého dítěte odvolání, rozhodnutí odvolacího soudu zatím ještě neznáme. Oba rodiče však rozhodnutí o předběžném opatření respektují a nezletilé dítě je v péči každého z rodičů v zásadě ve stejné míře.Poznámka Střídavky: Tento článek jsme zařadili především jako ukázku toho, že je možné (a žádoucí) předběžným opatřením určit péči oběma rodičům a toto je možné i v různorodých intervalech. Je však pravdou, že toto konkrétní rozdělení péče není vyvážené a tvrzení v závěru článku ("nezletilé dítě je v péči každého z rodičů v zásadě ve stejné míře") tak není pravdivé. Dítě je v péči otce přibližně 25 % celkového času a v péči matky 75 %, tedy třikrát více.


21.07.2015
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ