HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Úspěšná reintegrace vztahů u těžce odcizených dětí a jejich rodičů - část 1.

Pamela Stuart-Mills Hoch, Robert Hoch


Přednáška přednesená Pamelou Stuart-Mills Hochovou a Robertem Hochem na mezinárodní konferenci The Parental Alienation Syndrome, Frankfurt / Main 18. - 19. 10. 2002

Rachel, nadace pro rodinnou reintegraci1 poskytuje reintegrační programy a služby pro děti a rodiny, jejichž vzájemné vztahy byly zpřetrhány nebo poškozeny únosem nebo odcizením, resp. zavržením. Nadace sídlí v USA.

Nadace vypracovala a s úspěchem zavedla čtyřstupňový reintegrační program nazvaný Mosty. Ve spolupráci s institucemi, jako jsou Národní centrum pro zmizelé a vykořisťované děti2, státní zastupitelství, sociální služby, federální a místní soudy, Nadace Rachel úspěšně sjednotila rodiny, které byly těžkým způsobem odcizeny po dobu 10 let i více. Od svého otevření Nadace Rachel pomohla více než 180 rodinám z 21 zemí.

Spoluzakladatelé nadace Pamela Stuart-Mills Hochová a Robert Hoch čerpají z bohaté tapiserie reálných životních příběhů, aby ukázali, že i těžký stupeň syndromu zavrženého rodiče lze zvládnout a že láskyplné vztahy mezi rodičem a dítětem lze obnovit..

Robert Hoch, ředitel:

Nadaci Rachel Foundation jsme s manželkou založili v srpnu 2000 jako odpověď na naléhavou potřebu strukturovaných programů, které by navráceným, dříve uneseným a odcizeným dětem a jejich opuštěným a zavrženým rodičům pomohly znovu vybudovat láskyplné vztahy, které byly buď těžce poznamenány, nebo zcela zpřetrhány. S plány na provoz nadace jsme začali na našem kuchyňském stole. O několik měsíců později jsme „povýšili“ do větších prostor v suterénu farní budovy. Získali jsme dotaci z Federálního ministerstva spravedlnosti, z odboru Národního centra pro zmizelé a vykořisťované děti. V dnešní době spoléháme na honoráře za reintegrační programy a na dotace k financování naší činnosti.

Poslání naší nadace vzešlo z osobní zkušenosti manželky se zavržením a únosem. V roce 1989 se její bývalý manžel zmocnil jejích čtyř dětí a docílil jejich silného odcizení. Než aby věci nechala být a čekala na to, co se stane, Pamela začala být aktivní. To samo o sobě je dlouhý příběh, a když o něm chcete vědět více, přijďte na večerní workshop nebo si jej vyhledejte na naší webové stránce.

Pamela bojovala v rámci soudního procesu v Kanadě, který vedl k průlomu v právním rozhodování o syndromu zavrženého rodiče. Kanadský tisk se o jejím případu široce rozepsal, což způsobilo, že jí lidé začali telefonovat: „Totéž se stalo i mně – můžete mi, prosím pomoci?“

Pamelu to natolik motivovalo, že v roce 1991 založila Informační středisko pro zavržené rodiče3 v Kanadě. Středisko začalo pracovat jako skupina lidí, sdílejících své společné zkušenosti se syndromem zavrženého rodiče4. Během let se však jeho činnost rozšířila o reintegraci, reunifikaci, vzdělávání a trénink. Hned zpočátku si Pamela uvědomila, že je nutné vypracovat určité systémové řešení tohoto problému. A to se také stalo ústředním tématem její práce během uplynulých dvanácti let.

A nyní v říjnu 2002 jsme tu s vámi. Od doby, kdy naše nadace začala fungovat, jsme byli k službám – včetně právnických – více než 180 rodinám v 36 z 50 států USA a v 21 zahraničních zemích, mezi něž patří Německo, Francie, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Británie, Austrálie, Polsko, Rusko, Rakousko, Mexiko, Filipíny.

Během posledních dvou let jsme s pomocí a podporou předních odborníků – včetně několika zde přítomných – vyvinuli, nechali projít připomínkovým řízením a nakonec zavedli čtyřstupňový reintegrační program, nazvaný Mosty. Program je praktický, jednoduchý, orientovaný na cíl a strukturovaný. To nejdůležitější na něm je, že jsme prokázali, že funguje. Ukázali jsme, že je možné znovu obnovit vazby mezi dítětem a rodičem, které byly poškozeny nebo zpřetrhány buď únosem, odcizením nebo obojím. Doložili jsme, že tento proces má určité obecné požadavky: vyžaduje týmovou práci, která zahrnuje soudy, sociální péči, odborníky z oblasti duševního zdraví a státní zastupitelství (law enforcement). Identifikovali jsme dovednosti potřebné k výcviku specializovaných reintegračních pracovníků a těšíme se na vypracování tréninkových programů.

Před patnácti lety by lidé řekli: tyto věci prostě nelze dělat. Mým úkolem nyní je říci vám, jak vlastně pracujeme. Předávám nyní slovo osobě, která vám to podrobně sdělí – své manželce Pamele.


Přeložil PhDr. Eduard Bakalář, CSc.


POKRAČOVÁNÍ


11.03.2010
Sdílet

1 Rachel Foundation for Family Reintegration

2 National Center for Missing and Exploited Children

3 Parental Alienation Information Network (PAIN)

4 Tento termín i tematika budou v dalších pasážích textu zevrubně vysvětleny, pozn. překl.Reklama:


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ