HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Psychosociální vývoj dětí je změnou poměrů

Stridavka.cz


S potěšením vás můžeme seznámit s dalším prvoinstančním rozsudkem (dnes již pravomocným), jímž byla dětem zachována péče obou rodičů.

Příběh byl klasický: Matka opustila společnou domácnost, přičemž "samozřejmě" - ovšem pouze z jejího pohledu - vzala s sebou i děti. Ty by však pochopitelně rády zůstaly doma a k matce se jim od otce odcházet nechtělo. Ten proto za ně zabojoval a nakonec uspěl s návrhem na střídavou výchovu obou dětí (chlapců ve věku 8 a 5 let). Jak jinak, než proti vůli matky.

Nejprve (v roce 2010) byl dětem stanoven pouhý styk s otcem v rozsahu necelých 3 dnů ze 14. Soudem určená znalkyně i OSPOD se však postavily za střídavou péči. Soud pak koncem roku 2012 vynesl rozsudek, kterým se k tomuto návrhu přiklonil. Vyhověl tak i přání dětí, které chtěly s otcem trávit více času.

Soudkyně se příkladně vypořádala i s odůvodněním rozsudku:

"Přestože od poslední úpravy poměrů dětí uplynula poměrně krátká doba, nastala v mezidobí na straně účastníků řízení taková změna poměrů, která odůvodňuje nové rozhodnutí o výkonu rodičovské zodpovědnosti. Tato změna poměrů souvisí především s rostoucím věkem dětí a rychlým psychosociálním vývojem dětí v předškolním a mladším školním věku, kdy je možné konstatovat, že obě děti jsou oproti době před dvěma lety mnohem lépe schopny formulovat své názory a postoje, k nimž je nutno při rozhodování o otázkách výchovného prostředí s přihlédnutím k věku a rozumové vyspělosti dítěte přihlížet (§ 100 odst. 4 polsední věta o.s.ř.)."

Soud zaujal i velmi správné stanovisko k předpokladům pro střídavou péči:

"Ze všech provedených důkazů včetně vypracovaného znaleckého posudku pak vyplývá, že oba rodiče jsou výchovně způsobilí, k dětem mají silný citový vztah a oba mají hluboký zájem podílet se na jejich výchově. Závěry znaleckého posudku z odvětví psychologie pak potvrdily i tvrzení otce, že obě děti mají intenzivní pozitivní citový vztah k oběma rodičům a vyjadřují přání trávit s otcem více času než dosud. Z hlediska psychického vývoje obou dětí lze proto střídavou výchovu v případě nezletilého Erika a nezletilého Maxima považovat za přínosnou."


OTEVŘÍT TEXT ROZSUDKU (1,1 MB)


14.03.2013
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ