HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Erin Pougnet, Concordia University

Přítomnost tátů dává dětem náskok

Concordia University


Studie Concordia University spojuje přítomnost otců se zvýšením intelektu a pohody u dětí.

Kontakt: Sylvain-Jacques Desjardins
S-J.DESJARDINS@CONCORDIA.CA
51-484-824-245-068
CONCORDIA UNIVERSITY


Montreal, 30. srpna 2011 - Otcové, kteří se aktivně angažují ve výchově svých dětí, mohou podle nového výzkumu Concordia University přispět k tomu, aby jejich potomci byli chytřejší a lépe se chovali.

Dlouhodobá studie publikovaná v Canadian Journal of Behavioural Science zkoumala, jak mohou otcové pozitivně ovlivnit vývoj svých dětí prostřednictvím aktivního rodičovství.

"Otcové významně přispívají k vývoji chování jejich dětí a inteligence," říká Erin Pougnet, doktorandka na katedře psychologie Concordia University a členka Centra pro výzkum lidského rozvoje (CRDH).

"Ve srovnání s dětmi, kterým chyběl táta, měly děti, jejichž otcové byli aktivními rodiči v raném a středním dětství, méně problémů s chováním a vyšší intelektuální schopnosti v období dospívání – dokonce i v sociálně-ekonomicky ohrožených rodinách."

Patriarchální vliv

"Bez ohledu na to, zda otcové soustavně žili se svými dětmi, jejich schopnost stanovit příslušné limity a strukturovat chování svých dětí pozitivně ovlivnila schopnost řešit problémy a zmenšila emocionální problémy, jako je smutek, sociální vyčlenění a úzkost," pokračuje Pougnet.

Celkem 138 dětí a jejich rodičů se zúčastnilo studie a bylo hodnoceno výzkumníky ve třech samostatných sezeních.

Děti byly hodnoceny ve věku tří až pěti let a znovu mezi devíti a třinácti lety. Řešily inteligenční testy, zatímco jejich matky vyplňovaly dotazníky týkající se domácího prostředí a párových konfliktů. Všechny děti se účastnily jako součást většího Dlouhodobého projektu výzkumu rizik, mezigenerační studie, kterou Concordia zahájila v roce 1976.

Učitelé byli také přibráni jako pozorovatelé dětského chování mimo domov. "Učitelé byli poněkud nezávislejší zdroj informací než matky, otcové nebo samy děti," říká Pougnet, "protože absence otce může mít za následek domácí konflikty a rozrušení matek i dětí."

Větší dopad na dívky

Studie zjistila, že nejvíce postiženy absencí táty jsou dívky, přičemž výzkumníci varují, že nepřítomnost otce může vypěstovat další problémy, jako je pocit chybějící opory nebo nedostatek disciplíny.

"Dívky, jejichž otcové byli nepřítomní v jejich středním dětství, měly významně vyšší úroveň emocionálních problémů ve škole než dívky, jejichž otcové byli přítomni," říká Pougnet.

Matky a pečovatelé stejně důležití

Podle kanadských statistik z roku 2007 se zvyšuje počet neúplných rodin po celé zemi. Úřady odhadují, že v přibližně 13 procentech kanadských rodin a v 22 procentech quebeckých rodin chybí biologický otec.

"Přestože naše studie zkoumala důležitou roli, kterou tátové hrají v rozvoji svých dětí, děti bez otců nemusejí nutně dopadnout špatně," zdůrazňuje spoluautorka Lisa A. Serbin, profesorka na katedře psychologie Concordia University a členka CRDH . "Matky a ostatní pečovatelé jsou také důležití. Není pochyb, že otcové mají největší vliv, ale existuje rozhodně mnoho alternativních cest, jak vychovat zdravé dítě. Některé děti, které nemají kontakt s otci, nebo jen vzdálený, prospívají intelektuálně i emocionálně."

Závěry studie by však měly pobídnout vlády, aby přijaly strategie, které podpoří zvýšené a pozitivní formy kontaktu mezi dětmi a jejich otci. "Iniciativy jako rodičovská dovolená pro muže a rodičovské kursy, které vyzdvihnou roli otců, by mohly přispět k maximalizaci rozvoje dětí od raného dětství do preadolescence," říká Serbin.

# # #

Partneři výzkumu

Tato práce byla podpořena Kanadským institutem pro zdravotní výzkum a Kanadskou radou pro sociální vědy a humanitní výzkum.

O studii

Práce "Vliv otců na dětské kognitivní a behaviorální funkce: dlouhodobá studie kanadských rodin" (Fathers' Influence on Children's Cognitive and Behavioural Functioning: A Longitudinal Study of Canadian Families) byla publikována v Canadian Journal of Behavioural Science, spoluautory jsou Erin Pougnet, Lisa A. Serbin, Dale M. Stack a Alex E. Schwartzman z Concordia University.

Související odkazy:

CITOVANÁ STUDIE
KATEDRA PSYCHOLOGIE CONCORDIA UNIVERSITY

CENTRUM PRO VÝZKUM LIDSKÉHO ROZVOJE


Přeložil Ing. Aleš Hodina


16.04.2012
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Tátové - tátové pečující o děti - diskuse, zkušenosti, názory, kontakty


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ