HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Postoje politických stran

Ing. Aleš Hodina


V posledních 14 dnech proběhla zhruba po roce další anketa mezi našimi politickými stranami, s cílem zjištění jejich postojů k následné péči o děti po rozpadu rodiny.

Co z ankety vyplynulo? Prakticky to stejné, jako loni. Krize rodiny a problémy porozvodové výchovy dětí jsou na okraji zájmu velkých politických stran. Otázky v zásadě nepodstatné jsou mnohdy ve středu jejich pozornosti více, než budoucnost národa spočívající ve zdravé výchově našich dětí. Zájem o tuto problematiku projevují pouze některé, spíše menší strany. Někdy i ony jsou dosud v zajetí určitých předsudků, zejména pokud jde o objektivitu rozhodování našeho opatrovnického soudnictví.

Na otázky vůbec neodpověděly například tyto politické strany: ČSSD, ODS, TOP09, Věci veřejné, KDU-ČSL, Strana zelených.

Odpovědí dalších politických stran a hnutí byly následující (strany a hnutí jsou uvedeny v abecedním pořadí):

Otázka: Souhlasíte s tím, že i v případě rozpadu rodiny by děti pokud možno neměly přijít o péči ani jednoho z rodičů?
Pokud ano, jakými opatřeními to chcete podpořit?
Podpořili byste změnu zákona o rodině směřující k tomu, aby dětem byla i po rozvodu co nejčastěji umožněna péče obou rodičů (společná nebo střídavá)?
Budete se snažit prosadit opatření vůči soudcům, kteří v rámci dosud platných širokých zákonných mantinelů nerespektují právo dětí na oba rodiče? Pokud ano, jaká?
Demokratická strana zelených ANO LEGISLATIVNÍMI A POTAŽMO SOUDNÍMI ROZHODNĚ ANO ANO - VEŠKERÁ DOSTUPNÁ
Komunistická strana Čech a Moravy ano osvětou ve sdělovacích prostředcích Ano. Při střídavé péči: děti předškolní - ano, 1. stupeň ZŠ - pouze v případě, že dítě nemusí střídat školu, 2. stupeň ZŠ - brát ohled na názor dítěte (je-li dítě talentované a samo si myslí, že zvládne 2 školy, je střídavá péče možná; pokud má dítě problémy s učením, které by se střídáním školy ještě více prohlubovaly, a nebo má pocit, že by to prostě nezvládalo, neměla by být střídavá péče umožněna). Pokud bude zájem dítěte jednoznačně definován a soudce nebude mít možnost několika výkladů, musí soudce respektovat zákon a není potřeba do nezávislosti soudu zasahovat.
Konzervativní strana Máme za to, že výchova dítěte oběma svými rodiči je optimální jak pro jeho rozvoj, tak pro fungování společnosti jako takové. Úplná rodina je nejlepší známou „továrnou na charakter". Prvním předpokladem uplatnění této možnosti je zájem obou rodičů o výchovu dítěte / dětí, který nelze nijak vynutit. Pokud je tento zájem u obou rodičů přítomen, měly by soudy nejen rozhodovat o následné péči zejména s ohledem na zájem dítěte, ale měla by být přijata taková opatření, která znemožní jednomu z rodičů svévolně platné rozhodnutí ignorovat - tzn., že je jistě možné v odůvodněných případech aktuálně platné rozhodnutí změnit (opět soudně), nicméně jednostranné, svévolné porušení musí být sankcionováno, a to tak výrazně, aby byl účinek preventivní, tedy aby samotná hrozba sankce účinně odradila od záměru rozhodnutí porušit. Podpořili bychom, aby bylo možné (nikoli nutné) vynést soud o vině jednoho z manželů na rozpadu manželství, přičemž toto by mělo důsledky např. v rozhodování o přidělování dětí do péče, samozřejmě přednostně toho z partnerů, který na rozpadu rodiny vinu nenese. Naším úmyslem je tedy dát důraz na to, aby se do řeči zákonů týkajících se rozvodu znovu vrátil jazyk morálky. (bez odpovědi)
Severočeši.cz S tím samozřejmě souhlasíme. Na druhé straně jde ovšem případ od případu. Nenapravitelný alkoholik či alkoholička (nebo feťačka s prominutím) by toho mnoho pozitivního při výchově dětí asi nepředal. Ovšem souhlasíme s tím, když ten obrat v otázce "pokud možno" bude zahrnovat výše uvedené případy. Ta opatření budou složitá. Pokud se nedohodnou rodiče o péči o dítě po rozpadu rodiny (což je ten nejlepší a nenahraditelný způsob řešení), tak rozhoduje soud. Nedovedu si představit toto řešit zákonem či jiným nařízením vzhledem k složitosti a zejména jedinečnosti jednotlivých případů. Tuto změnu zákona bychom samozřejmě podpořili, obecně jsme pro to, aby i po rozpadu rodiny byla umožněna péče obou rodičů, ať střídavá či společná. Ovšem platí stále to, co bylo uvedeno v předešlé odpovědi.. Vytvořit zákon, který odpovídal realitě, bude hodně složité Tak toto je a bude největší problém. Soudci mají rozhodovat spravedlivě podle svého nejlepšího svědomí..Opatření vůči soudcům ve smyslu Vaší otázky nejspíše nemohou mít právní základ.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI Ano Úpravou zákona o rodině Ano V demokratické společnosti, která bezvýhradně uznává oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci, nelze jakýmkoliv, vyjma změny zákona, způsobem prosazovat opatření vůči soudcům. Zároveň si však uvědomujeme, že změna zákona je v tomto případě nutná. Bohužel zatím nejsme parlamentní strana, abychom mohli v tomto směru vyvíjet zákonodárnou iniciativu.
Strana svobodných občanů ANO, ale platí "pokud možno". Tuto věc musí pečlivě posoudit soud. SOUD musí zajistit nejlepší řešení pro dítě, stát nemůže střídavou péči direktivně nařídit. Ne. Klíčové je, že soud musí sledovat především zájem dítěte a že existuje možnost rozhodnout o společné a střídavé péči. ANO. Prosazujeme volbu soudců na dobu určitou.
Suverenita Jsme přesvědčeni, že dítě musí, ne má mít po rozvodu oba rodiče. Tedy že je třeba, aby soudy dbaly na to, jak bude po rozvodu uspořádána péče o děti a snažily se upřednostňovat společnou péči obou rodičů. Jedním z nenásilných opatření je střídavá péče, myslím, že je třeba ji podporovat. Ano, budeme a vzhledem k našim aktivitám to nejsou jen slova. Na soudce nelze zákonně tlačit, ale lze využívat řady institucí, přes osvětu, školení, podporu společné a střídavé péče v mediích a samozřejmě i zveřejňovat takové soudce, kteří konají proti duchu výchovy oběma rodiči.


08.10.2010
Sdílet


Tátové - tátové pečující o děti - diskuse, zkušenosti, názory, kontakty


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ