HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Poradna: Zápis do školy

JUDr. Oldřiška Luňáčková


Máme syna ve střídavé péči a bydlíme každý zvlášť ve vzdálenosti asi 10 km. Se synem jsme byli oba u zápisu a je zapsán v základní škole v místě trvalého bydliště. Poslední týden školního roku mně bývalá manželka oznámila, že chce, aby syn chodil do jiné školy vzdálené asi 40 km. Už ho tam vozila na nějaký přípravný týden. Můj dotaz zní, jestli je možné, aby bývalá manželka mohla přihlásit syna do druhé základní školy bez mého souhlasu.

T. N.


Výběr školního zařízení, kde bude nezletilé dítě plnit svou povinnou školní docházku, lze považovat za významnou záležitost při výkonu rodičovské odpovědnosti (neboť jde o jednu z podstatných záležitostí v životě dítěte), na které by se měli rodiče dohodnout.

Pokud oba rodiče byli u zápisu syna do ZŠ v místě trvalého bydliště dítěte, tedy předpokládám do spádové ZŠ, lze usuzovat, že oba rodiče tím vyjádřili souhlas se školní docházkou svého dítěte právě do této ZŠ. Pokud chce následně jeden z rodičů pro dítě změnu ZŠ, měl by získat souhlas druhého rodiče. Jestliže druhý rodič souhlas nedá, tak podle mého mínění by jiná než spádová ZŠ ani neměla dítě ke školní docházce přijmout.

Souhlas druhého rodiče je též možné nahradit rozhodnutím soudu na základě včas (tedy s dostatečným časovým předstihem před nástupem dítěte do ZŠ) podaného návrhu u příslušného soudu.

Pokud není dán souhlas druhého rodiče a ani jej nenahradil soud svým rozhodnutím, a přesto by bylo dítě do jiné ZŠ přijato (což ale z dotazu není jasné, a přihlásit do školy a být do školy přijat není totéž), jsem přesvědčena, že by se jednalo o chybný postup školy. Vzhledem k tomu, že ani to nelze v praxi vyloučit, je možné např. i preventivně oznámit této ZŠ, že rodič jako zákonný zástupce nezletilého dítěte, které má ve střídavé péči, nesouhlasí s tím, aby dítě vykonávalo povinnou školní docházku v této škole. Neboť se rodiče již dříve dohodli na docházce dítěte do jeho spádové ZŠ, kde bylo rovněž dítě u zápisu a následně řádně přijato.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


19.07.2017

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ