HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Poradna: Střídavá péče přes nesouhlas otce

Mgr. Karolina Kovácsová, RNDr. Pavel Rusý


Mám dvě děti (se dvěma otci), mladší jsou dva roky. Aktuálně její táta bydlí zpátky u maminky, k nám chodí denně na několik hodin na návštěvu, o víkendu si obě děti bere třeba na celý den nebo je celý den u nás. Zatím spolu vycházíme dobře, ale jak mi sem pořád "leze", začínám ho už nenávidět a přenáším to i na ni.

Střídavou péči nechce: "Ses zbláznila a jak bych ji vozil do jeslí, když musím do práce?" Já ale taky potřebuju pracovat a začít normálně fungovat. Dcera je sice zdravá, ale extrémně náročná, potřebuju si od ní odpočinout, vyspat se atd.

Může soud na žádost matky nařídit střídavou péči?

Z. Š.


Takový otec bohužel utvrzuje OSPOD nebo soudce ve stereotypním názoru, že tatínci ve skutečnosti o děti pečovat nechtějí a pokud žádají střídavou péči, pak to dělají proto, aby potrestali matky.

V daném případě jde jednoznačně o nepochopení rodičovské zodpovědnosti ze strany otce, tedy nepřijetí faktu, že o dítě mají povinnost pečovat oba rodiče. Je na každém z rodičů, jak zajistí to, že dítě bude předáno do jeslí, školky, školy. Může ho tam odvést klidně babička. Dítě má právo na péči obou rodičů a je povinností těchto obou rodičů toto právo dítěti poskytnout. Je tedy potřeba, aby toto bylo danému otci vysvětleno, a to i za pomoci OSPOD. Jako příklad lze použít extrémní přirovnání: Pokud by se s matkou cokoli stalo, pak se o dítě bude muset starat výlučně otec. Nebo je otec srozuměn s tím, že by dítě strávilo dětství v dětském domově? Při řešení této záležitosti je potřeba si dát také pozor na to, aby dítě bylo ušetřeno debaty rodičů nebo OSPOD ohledně péče a aby nenabylo dojmu, že jej nikdo nechce.

Doporučujeme tento postup:

1) Zaslání dopisu otci dítěte s návrhem na třeba i nerovnoměrnou střídavou péči stanovenou dohodou, případně s pomocí mediátora.
2) Pokud nepomůže, pak žádost na OSPOD, aby vedli otce k plnění povinností spojených s rodičovstvím.
3)
Pokud nepomůže, pak návrh na OSPOD na zahájení správního řízení s otcem pro neplnění povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti s návrhem na uložení vyhledání odborné pomoci.
4)
Pokud ani to nepomůže, návrh na soud na svěření dítěte do střídavé péče s odůvodněním ochrany ústavního práva dítěte na péči obou rodičů.

Máte-li dvě děti s dvěma různými otci, pak proti vůli muže lze nařídit střídavou péči pouze v případě biologického nebo alespoň matrikového otcovství.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


24.03.2017

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ