HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Poradna: Bude soud akceptovat dohodu?

JUDr. Oldřiška Luňáčková


Pokud bych se s bývalou manželkou dohodl na střídavé péči a na podmínkách fungování, bude soud akceptovat naši dohodu, nebo bude chtít nastavit jiná svá pravidla (výše alimentů, frekvenci střídavé péče atd.)?

J. V.


Soudní řízení ve věci úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí jsou tzv. řízení beznávrhová. Což znamená, že soud může řízení zahájit, aniž by to některý z účastníků navrhoval a při rozhodování také není návrhy účastníků vázán. Může se tedy stát, že soud dohodu rodičů o úpravě výchovy a výživy nezletilého dítěte, tudíž i dohodu o střídavé péči, nebude považovat za dohodu uzavřenou v zájmu dítěte a od souhlasného stanoviska rodičů se odchýlí. Občanský zákoník k tomu výslovně uvádí: "Soud může rozhodnout i tak, že schválí dohodu rodičů, ledaže je zřejmé, že dohodnutý způsob výkonu rodičovské odpovědnosti není v souladu se zájmem dítěte."

Podle mé zkušenosti soudy v převažující většině případů dohody rodičů akceptují, zejména rodiči navrhovanou frekvenci střídání. Pokud soudy rozhodují odlišně od dohody rodičů, je to nejčastěji v otázce výživného, které např. stanoví i za situace, že rodiče stanovit povinnost platit výživné k rukám druhého rodiče nenavrhují. Důvodem je zákonem stanovená vyživovací povinnost rodičů k dítěti.

I když je soudu ve vzájemné shodě rodiči předložen jejich návrh dohody, soud je ze zákona povinen zjišťovat skutečnosti podstatné pro rozhodnutí. Oba rodiče vyslechne, zohlední výchovné schopnosti každého z rodičů, dosavadní i očekávané výchovné prostředí dítěte, zjistí výši příjmů rodičů a jejich majetkové poměry, zjistí stanovisko kolizního opatrovníka a další okolnosti daného případu. Patřičnou pozornost soud věnuje názoru dítěte, je-li schopno si vlastní názor vytvořit a tento sdělit, přičemž o dítěti starším 12 let se má dle zákona za to, že je toho schopno. To však neznamená, že by soud měl názor dítěte bez dalšího převzít. V současné době častěji než dříve zjišťují soudy názor dítěte samy, bez prostřednictví zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Stále platí, že soud v každém konkrétním řízení je povinen hodnotit specifika jednotlivého případu, rozhodovat v nejlepším zájmu dítěte a rovněž dbát, aby byla chráněna i zákonem daná práva jeho rodičů.

Některé zkušenosti s přístupem soudů k dohodám rodičů jsou uvedeny i v odpovědi na podobný dotaz v článku DOHODA RODIČŮ VERSUS SOUD. Je zde popsána situace platná za dřívější právní úpravy (do roku 2013), ta se však ani s novým občanským zákoníkem příliš nezměnila. Odpovědi na mnohé otázky tak můžete najít i ve starších článcích webové PORADNY STŘÍDAVKY.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


04.08.2014
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ