HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Poradna: Matka učí říkat otčímovi "táto"

JUDr. Oldřiška Luňáčková


Mám zažádáno o střídavou péči. Matka naší dcery i přes můj nesouhlas ji učí říkat otčímovi "táto". A jak jsem se dozvěděl od dcery, tohle jí říká i matka otčíma. Mohu učinit nějaké kroky, aby tomu bylo soudně zamezeno?

J. Z.


Každé nezletilé dítě má dva biologické rodiče, matku a otce. To samozřejmě platí i za situace, když se rodiče rozejdou a původní rodina se rozpadne.

Pokud i poté oba rodiče chtějí o své dítě pečovat, a současně k tomu mají dobré výchovné předpoklady, a dítě má k oběma pozitivní citový vztah, nepovažuji za vhodné vést dítě k tomu, aby oslovovalo nového partnera matky „táto“, „tati“ apod., neboť dítě má otce pouze jednoho. Pokud rodič, kterému dítě bylo svěřeno do péče, má nového manžela či partnera, je žádoucí, aby měl s dítětem dobrý vztah. Rozhodně to však neznamená, že by měl nový manžel či partner nahrazovat biologického rodiče. To považuji za možné v případech, kdy např. biologický rodič zemře nebo bez vážného důvodu o dítě dlouhodobě nejeví zájem a dítě samo spontánně nového partnera matky začne jako otce respektovat.

Občanský zákoník mimo jiné stanoví, že jeden i druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje a novému partneru či manželu matky přiznává podíl na výchově dítěte, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. Výslovně se zákon k jednotlivostem výchovy dítěte ve vztahu biologického rodiče a nového partnera či manžela rodiče druhého nevyslovuje. Ani nemůže, neboť např. oslovování členů rodiny mezi sebou je velice intimní záležitostí a nelze rozumně požadovat, aby takovéto zcela osobní a důvěrné záležitosti mezi nejbližšími příbuznými upravoval zákon. Stejně tak chtít, aby to byly soudy, kdo za rodiče otázku oslovování v biologické rodině vyřeší, je iluzorní, když není v jejich silách obdobné záležitosti kontrolovat, natož zajistit jejich vykonatelnost. Naopak právě v takovýchto záležitostech je třeba, aby si rodiče byli vědomi odpovědnosti za výchovu svého dítěte a přizpůsobili tomu své jednání při utváření výchovného prostředí dítěte.

Z jednoho z posledních NÁLEZŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU však vyplývá, že mezi kritéria, která musí obecné soudy v řízeních o úpravě výchovných poměrů nezletilých dětí - z hlediska nutnosti rozhodovat v nejlepším zájmu dítěte - vzít v potaz, patří i míra zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb. A rovněž, že rodina představuje primárně biologické pouto a teprve následně sociální institut, jakož i to, že obecné soudy musí vždy usilovat, aby byl jakýkoli zásah do rodinného života dítěte minimalizován a aby dítě bylo svěřeno do péče osoby, která uznává roli a důležitost jiných blízkých osob v životě dítě.

I z uvedených závěrů lze na základě znalosti konkrétních specifik případu dojít k argumentaci v probíhajícím řízení o úpravě poměrů, když má být zároveň též dbáno o minimalizaci zásahu do soukromého života dítěte, jakožto unikátního jedince s vlastní identitou.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


11.07.2014
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ