HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Poradna: Hazard se zdravím dítěte

Ing. Aleš Hodina


Jak se řeší, když rodiče se neinformují o zdravotním stavu svého dítěte, když si ho předávají, a pak se hádají, kdo za to může? Existuje nějaký postih nebo řešení? Otec vždy odevzdá nemocné dítě matce, neřekne jí to, ona pak s ním je doma. Za 14 dní, co ho má, ho vyléčí, tedy nikde s dítětem nechodí, vrátí otci a on si pak užívá. A když matka zjistí, že po předání ihned onemocněl, tedy bacily chytil ještě dřív, než ho matka dostala, a oznámí tuto skutečnost ihned otci, ten to samozřejmě popře, a řekne, že u něj nebyl nemocný. Lze takto hazardovat se zdravím dítěte?

I. N., Kroměříž

Při předání dítěte by se rodiče rozhodně měli informovat přinejmenším o tak zásadních skutečnostech, jako je probíhající nemoc dítěte. Na druhou stranu o nějakém chycení bacilů předávající rodič skutečně nemusel vědět. Takže v případě, že u dítěte nemoc propukla až po předání, těžko mohl druhého rodiče o něčem informovat. Výjimkou samozřejmě je, pokud rodič předtím prokazatelně hazardoval se zdravím dítěte, například jej nechal silně prochladnout - toho si pochopitelně musel být vědom.

Každopádně v případě, kdy jeden rodič opakovaně neinformuje druhého o jemu známých zdravotních problémech dítěte, je toto potřeba řešit. Pozornost je třeba zvýšit i tehdy, jestliže se dítě vrací od jednoho rodiče výrazně častěji nemocné, než od druhého. V obou případech je vhodné věc oznámit příslušnému OSPOD. Ten je povinen v souladu s § 10 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, a projednat s nimi odstranění nedostatků ve výchově dítěte.

Pokud se prokáže, že rodič skutečně významně hazarduje se zdravím dítěte (také tím, že druhého rodiče o vážných zdravotních problémech neinformuje), je namístě zvážit i změnu soudního rozhodnutí ohledně svěření dítěte do výchovy - zde musí být sledován podle § 26 odst. 4 zákona o rodině především zájem dítěte. Nelze omezovat kontakt dítěte s rodičem jen proto, že mu tento jednou nedal v zimě čepici, ale pokud ho nechává soustavně běhat v mrazu polonahé a dítě to odnáší nemocemi, je nutné dítě efektivně ochránit. 

Jako první krok je možné vyzvat soud, jestliže se nezodpovědné chování rodiče prokáže, aby jej napomenul v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o rodině. V mimořádně závažných případech je pak možné přistoupit i k tak zásadnímu kroku, jako je omezení nebo dokonce zbavení rodičovské odpovědnosti podle § 44 zákona o rodině.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


28.03.2010
Sdílet


Reklama:


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ