HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Poradna: Obě děti stejná péče?

JUDr. Oldřiška Luňáčková


Je možné, pokud jsou děti dvě, mít pouze jedno z nich, mladší šestileté, ve střídavé péči? Starší, 14leté, se rozhodlo být v péči matky, ale mladší chce být u tatínka. Je tedy možná i kombinace obojího? Ráda bych zjistila, jestli je to zákonem přípustné a možné.

H. M.


Zákonná úprava nijak nevylučuje, aby úprava výchovy a výživy nezletilých dětí, kteří jsou sourozenci, byla provedena u každého z dětí odlišně. Hlavním kritériem pro rozhodování soudu je nejlepší zájem dítěte a k jeho naplňování samozřejmě nemusí vést u všech sourozenců totožná cesta.

Zákon o rodině mimo jiné stanoví, že soud při rozhodování o poměrech dítěte přihlédne rovněž k citovým vazbám dítěte na sourozence. Jistě je v zájmu dětí posilovat sourozenecké vazby, což lze snáze, pokud děti tráví čas společně. Je tedy třeba myslet i na úpravu výchovy či styku dětí s rodiči tak, aby se sourozenci u rodičů pouze nemíjely, ale měly možnost určitý čas pobývat všichni společně s jedním i s druhým rodičem.

U dětí, jsou-li již dostatečně duševně a rozumově vyspělé, by měly soudy také zjišťovat jejich názor na uspořádání jejich poměrů. Z mé zkušenosti vyplývá, že na názor a přání dítěte je při rozhodování o jeho poměrech soudy brán velký zřetel, a to i u dětí mladšího školního věku. Rozdílné úpravě tedy žádná zákonem daná překážka zásadně nebrání, záleží však na konkrétním posouzení okolností každého jednotlivého případu.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


05.08.2013
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ