HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Poradna: Dohoda o střídavé péči

JUDr. Oldřiška Luňáčková


S manželem se rozvádíme - v přátelském duchu jsme uznali, že jako přátelé fungujeme skvěle, jako manželé vůbec (rozchod proběhl již před dvěma lety, jen nebyl důvod se rozvádět). Dohodli jsme se na střídavé péči, tomu jsme podřídili vše - byt, který jsme s přítelem kupovali, je kousek od manželova domu, syn nebude muset měnit školu, kroužky, přátele. Stejně tak není problém povolat druhého rodiče při jakékoliv nepředvídatelné události - nemoc, úraz, atd.

Co vše musíme doložit v případě, že na "střídavce" jsme skutečně dohodnutí, musíme dokládat příjmy? A v případě, že jsem já na úřadu práce, mám/mohu dokládat společný příjem domácnosti, tedy plat přítele? Současně v této době probíhá dědické řízení po mém tatínkovi, po jehož ukončení budu majitelem velkého bytu v Praze (do kterého se nemíníme stěhovat) a spolumajitelem činžovního domu a dvou firem, na jejichž fungování se budu podílet, a tedy mi i zajistí příjem. Je toto také nutné uvádět?

A má druhá otázka - v případě dohody obou rodičů na střídavé péči, je dítě vystaveno psychologickému posudku? Jak jsem již psala, s manželem jsme se rozešli již před dvěma lety a nebydlíme spolu posledního 3/4 roku, v této době již praktikujeme vše tak, jak to bude i do budoucna. Syn je v pohodě, ví, že se s tatínkem vždy dokážeme dohodnout a třeba na víkendové akce dostává i vybrat, bude-li raději s otcem a jeho přítelkyní, nebo se mnou a mým přítelem. Nikomu nenadržuje (a my neuplácíme jeho). Neradi bychom, aby plynutí věcí, které je víceméně přirozené (dá-li se to tak říct v této situaci) bylo narušeno něčím, co ho přinutí myslet si, že jsou věci špatně.

E. Ž.


Pokud jsou rodiče schopni dohodnout se na výchově, výživě a péči o své dítě po jejich rozchodu, měla by to být vítaná situace i pro soudy a sociální pracovníky. Dohoda rodičů nezletilého dítěte však dle zákona musí být především v zájmu dítěte samého. Proto soudy i v těchto případech určité zjišťování skutečností a jejich hodnocení také provádějí. Míra či hloubka tohoto zjišťování pak záleží (samozřejmě v rámci dané právní úpravy) na úvaze každého soudce.

Je možné jít k soudu s již sepsanou dohodou rodičů (případně podepsanou i za účasti kolizního opatrovníka dítěte), nebo vůli dohodnout se deklarovat vůči soudu v písemném podání rodičů, nebo až při ústním jednání u soudu. Je potřeba, aby dohoda rodičů obsahovala kromě identifikačních údajů zúčastněných osob i údaje, týkající se zejména frekvence střídaní rodičů v tzv. běžné péči o nezletilého (např. lichý kalendářní týden je dítě v péči matky a sudý kalendářní týden v péči otce, přičemž ke střídání bude docházet každý pátek v 17 hodin v místě bydliště toho rodiče, který má právě dítě ve své péči). Dále rozdělení péče rodičů např. v době prázdnin a svátků a to, jak se kdo bude podílet na úhradě potřeb a nákladů dítěte. Čím je dohoda podrobnější, tím méně prostoru vzniká pro případné operativní změny, na druhou stranu je i méně prostoru pro různý výklad jednotlivých ustanovení dohody v budoucnu. Jsou-li však rodiče nezletilého opravdu schopni řešit běžné i náročné životní situace dohodou, není obsah již sepsané a soudem schválené písemné dohody rodičů tím nejdůležitějším.

Soud i při předložení dohody rodičů jak výše uvedeno s největší pravděpodobností oba rodiče vyslechne, bude zjišťovat jejich schopnosti, možnosti a majetkové poměry i názor opatrovníka nezletilého dítěte. Pro tyto skutečnosti je rozhodující stav v době vyhlášení rozhodnutí, tedy v tomto případě v době, kdy svým rozhodnutím soud schválí dohodu rodičů. Pro dokreslení stavu věci a jeho předpokládaného vývoje můžete uvést i další skutečnosti a okolnosti; je věcí soudu, zda a do jaké míry a které z nich při svém hodnocení věci zohlední.

Vypracování znaleckého posudku rozhodně není nezbytné a v případě schválení dohody rodičů, která je v zájmu dítěte, by bylo neekonomické a nadbytečné. Soudy však stále významněji akcentují  názor dítěte, který zjišťují ne vždy, často ale při neschopnosti rodičů dohodnout se - tak, že samy dítě vyslechnou nebo prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Dle mé zkušenosti je zjišťován názor dětí cca od 8 let jejich věku.

Schopnost rodičů dohodnout se na výchově, výživě a péči o své dítě podstatně zkrátí a zjednoduší celé opatrovnické řízení.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


12.06.2013
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ