HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Poradna: Odstěhování rodiče

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.


Mám s bývalým manželem stanovenou střídavou péči na dva syny. Po čtrnácti dnech. Na základě doporučení psycholožky aplikujeme třítýdenní cyklus. Oba jsme předtím bydleli v Ústí nad Labem, já se přestěhovala cca 25 km od Ústí n. L., do Litoměřic. Zaměstnání mám v Ústí, tak jsem kluky doposud vozila do školky, příp. školy. Starší syn je schopen jezdit sám vlakem, nemá s tím problém.

Já jsem založila novou rodinu, s partnerem čekáme dalšího člena rodiny, a z toho vyplývá, že budu na mateřské dovolené, tudíž nebudu již jezdit do práce do Ústí nad Labem. Mladší syn by měl příští rok začít chodit do školy. A tím vzniká problém, jelikož exmanžel nebude souhlasit, aby syn chodil do školy v Litoměřicích, byť je to jediné možné řešení. Vysvětlím proč: pro syna i mě by bylo velmi náročné, abychom absolvovali 4 cesty během dne. Tedy já 4, syn jen 2. Ekonomicky též neúnosné. Exmanžel je obchodní zástupce, flexibilní pracovní doba a okruh celé severní Čechy, jet 25 km by pro něj někdy byla jen malá zajížďka. A samozřejmě, jelikož já budu doma, jsem ochotná vyjít mu kdykoli vstříc, syna mít více v týdnu a kompenzovat víkendy apod.

Zkusím najít řešení přes mediátora. Jen se chci zeptat, jak by toto řešil soud. Jelikož exmanžel "hází" vinu na mě, že je to můj problém, že jsem se odstěhovala, a nechce najít řešení vhodné hlavně pro syna.

D. B., Litoměřice


O podstatných záležitostech týkajících se nezletilých dětí by se měli rodiče především dohodnout, ať už sami, nebo prostřednictvím mediátora. Mezi takové podstatné záležitosti týkající se nezletilých dětí jistě patří rozhodnutí o změně bydliště nebo změna školky či školy. Pokud byste se s bývalým manželem nedohodla, může se kdokoli z vás domáhat u soudu, aby rozhodl. O této situaci by měl být také informován OSPOD.

Pokud se rodiče nezletilých dětí dohodnou na jejich výchově a výživě prostřednictvím dohody o mediaci, lze smluvně zakotvit sankci pro toho rodiče, který poruší podmínky dohody a přestěhuje se s dětmi na jiné místo. Představme si situaci, kdy manželé vypořádají po rozvodu společné jmění manželů tak, že bývalá manželka zůstane v původním bytě a vyplatí manžela. Jelikož mají děti ve střídavé péči, bývalý manžel realizuje koupi většího bytu poblíž bydlení matky, aby neztrácel čas dojížděním a vyzvedáváním dětí u matky. Otec se na několik let zadlužil hypotečním úvěrem u banky, přičemž úvěr je zajištěn zástavou na bytové jednotce. Za dva roky po rozvodu se matka dětí sblíží s jiným mužem a oznámí otci nezletilých dětí, že se přestěhuje do jiného města. V tu chvíli by mohl uplatnit sankci dle mediační dohody vůči matce, protože porušila svůj závazek ve formě nepřestěhování se jinam mimo dané město (například po dobu pěti let od data podpisu dohody).

Ústavní soud ve svém nálezu I. ÚS 266/10 uvedl, že zájmem dítěte je, aby bylo v péči obou rodičů, a není-li to možné, pak právě toho z rodičů, který mimo jiné uznává roli a důležitost rodiče druhého v životě dítěte a je přesvědčen, že i ten druhý je dobrým rodičem. Základním právem rodičů je vychovávat děti a pečovat o ně podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Rozhodnutí matky přestěhovat se do jiného města může významně omezit práva druhého rodiče ve vztahu k výchově a péči o nezletilé děti. Dle nálezu Ústavního soudu II. ÚS 2546/10 je vazba mezi rodičem a dítětem jedním z prvořadých předpokladů zdárného vývoje dítěte. Pro rodiče a dítě je možnost být spolu základním prvkem rodinného života. Opatření, která jim v tom brání, představují zásah do práva na rodinný život.

V zájmu nezletilých dětí je zejména udržení stabilního zázemí a fungování střídavé péče. Kvůli vašemu rozhodnutí přestěhovat se do 25 km vzdáleného města se má nyní otec nezletilých dětí přizpůsobit nové situaci, stejně jako si mají děti zvykat na nové prostředí a navazovat nové vztahy se spolužáky. Tato změna nemusí být příznivá zejména pro nezletilé děti, zvláště pokud by se u nich vyskytovala některá specifická porucha učení či chování. Zvažte prosím, zda vámi uvažované řešení situace je výhodné jen pro vás, nebo také pro vaše nezletilé děti. Jejich zájem je totiž vždy na prvním místě nutné zvažovat.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


26.04.2013
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ