HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Poradna: Zahraniční prvek

JUDr. Oldřiška Luňáčková


Co by se stalo v případě, kdyby bylo prokázáno, že se matka nestará o dítě a mělo by jí být odebráno, ale to dítě má německý rodný list a otec v něm není zapsán? Budou to řešit české úřady, nebo to bude přenecháno německým? Je možné, že by dítě odvezli do Německa?

R. K., Hradec Králové


V záležitostech nezletilých dětí, jež obsahují mezinárodní aspekt, je vhodné obrátit se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) se sídlem v Brně. Tento úřad je ústředním orgánem, zřízeným přímo k ochraně dětí v soukromoprávních věcech s mezinárodním prvkem.

Úřad řeší rovněž problematiku související s Úmluvou o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, jejímž cílem má být např. chránit děti před škodlivými účinky jejich protiprávního přemisťování ze státu jejich obvyklého bydliště nebo jejich protiprávního zadržování.

ÚMPOD se specializuje na předmětnou agendu do té míry podrobnosti, že by měl být schopen zodpovědět konkrétní praktické dotazy, týkají se určité situace v té které zemi. Přístup jednotlivých zemí může být a bývá v praxi značně odlišný. Např. dle některých právních řádů může být rodič, který bez souhlasu či proti vůli druhého rodiče přemístí nebo zadrží dítě, trestně stíhán.

Dojde-li k situaci, že je nezletilé dítě svému dosavadnímu vychovateli „odebráno“, je současně řešeno, kdo jej bude mít nadále v péči a bude jej vychovávat. Je-li nezletilé dítě státním občanem SRN a i když zřejmě nyní žije v ČR (v dotazu to uvedeno není), nelze pominout právní úpravu, účinnou v SRN. Pro poskytnutí adekvátního poradenství však bude Úřad potřebovat od tazatelky podstatně podrobnější informace.

Agendu Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí lze rozdělit do těchto oblastí:

  • vymáhání výživného s mezinárodním prvkem
  • vedení agendy mezinárodních adopcí
  • řešení protiprávního přemístění nebo zadržení dětí (tzv. "mezinárodní únosy dětí")
  • ochrana nezletilým osobám (např. vystupování úřadu v pozici kolizního opatrovníka) a v některých specifických případech i osobám zletilým.

Mezi hlavní úlohy ÚMPOD patří např.:

  • poskytovat občanům konzultace ve věcech, které spadají do jeho působnosti
  • zprostředkovávat v rámci své působnosti styk se zahraničními orgány
  • spolupracovat na vytváření mezinárodních i vnitrostátních norem, které se dotýkají oblastí jeho působnosti.

Kontakt:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo nám. 3/4, 602 00 Brno
web: UMPOD.CZ
tel.: (00420) 542 215 522
krizová linka: (00420) 731 654 877


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


12.03.2013
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ