HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Poradna: Když se rodič nestará

Mgr. Kateřina Holečková


Jak to je, když se rodič mající výhradní péči nemůže starat, je třeba v nemocnici či na dovolené atd., a před touto událostí určí, že se o dítě po dobu jeho nepřítomnosti má starat třeba nový partner či babička atd.? Má druhý rodič nějaké právo si dítě na tu dobu (např. nemoci) vzít k sobě, nebo je nutno respektovat rozhodnutí prvého rodiče?

M. H., Praha


Pokud bylo dítě svěřeno do výchovy jednoho z rodičů, pak tento rodič je zodpovědný za to, aby dítěti v tu dobu kdy se o ně nemůže osobně starat, byla zajištěna řádná péče. I v případě výlučné výchovy však zůstávají zachována rodičovská práva oběma rodičům, proto by druhý z rodičů měl v takovém případě být aktivní a zajímat se, zda je o dítě v době nepřítomnosti matky/otce řádně postaráno.

Rozhodná pro zodpovězení vašeho dotazu je podle mého názoru délka doby, po kterou by absence rodiče trvala. Pokud by se jednalo jen o krátkodobou a ojedinělou absenci (tj. např. v případě nemoci či dovolené v řádu několika dnů) pak ten z rodičů, kterému dítě nebylo svěřeno do výchovy, nemá bez svolení druhého z rodičů nebo rozhodnutí soudu možnost starat se o dítě po tuto dobu bez dalšího sám. Samozřejmě však, že v případě pochybností o vhodnosti osoby, které bylo dítě dočasně svěřeno druhým rodičem nebo o vhodnosti prostředí, ve kterém se dítě ocitlo, má takový rodič právo (a povinnost) po příslušném OSPOD požadovat, aby bylo provedeno v tomto směru šetření a dle jeho výsledků dále postupovat, např. i tím, že bude požadovat dočasné svěření dítěte do své výchovy.

Pokud by se rodič, kterému dítě bylo svěřeno do výlučné péče, dlouhodobě nebo opakovaně o dítě osobně nestaral, pak by takové jednání mělo vést k přezkoumání jeho výchovné způsobilosti a vyústit až ke změně rozhodnutí soudu o výchově.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


20.06.2012
Sdílet

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ