HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Poradna: Svévolný postup rodiče

Mgr. Dana Burdová


S mojí bývalou partnerkou mám dceru ve věku 4 roky. Na základě soudního jednání, na kterém byla dcera svěřena do střídavé péče obou rodičů, došlo k dohodě a soud jí schválil. Ale již před tímto soudním jednáním změnila matka bydliště a školku mé dcery z důvodu, že dcera má hlášené trvalé bydliště v místě bydliště matky. Mám obavy z toho, kdyby se matka chtěla odstěhovat do místa vzdáleného více jak 100 km od mého bydliště, zdali bez mého souhlasu může matka provést změnu trvalého bydliště, nebo i školky, apod. V případě, že může, tak bych vás chtěl požádat o pomoc, jak se proti tomuto bránit.

Z. P., Ústí nad Labem


O podstatných záležitostech týkajících se nezletilého se musí oba rodiče dohodnout. Zákon o rodině nedefinuje „podstatnou záležitost“, nicméně lze dovodit, že mezi takové podstatné záležitosti týkající se nezletilého dítěte patří právě mimo jiné i rozhodnutí o změně bydliště či změna školky. Nedohodnou-li se rodiče, je namístě domáhat se, aby o této záležitosti rozhodl soud (za oba rodiče dle toho, co je v zájmu nezletilého). Vzhledem k délce soudního jednání pak by bylo vhodné domáhat se předběžným opatřením, aby do doby rozhodnutí ve věci samé byla tato záležitost předběžně upravena. Soud v takovém případě rozhoduje do 7 dnů od doručení návrhu na vydání předběžného opatření a jeho cílem v tomto případě je zatímně upravit poměry účastníků.

V daném případě pak není zcela jasné, zda školka, kterou matka bez dohody s otcem změnila, se nachází právě již 100 km od místa bydliště otce a zda tam nezletilá dochází. Každopádně o uvedeném záměru či o tom, že matka bez vašeho souhlasu změnila nezletilé školku, doporučuji informovat příslušný OPD a dále již v této fázi (kdy ještě nemusí dojít ke sporu či odstěhování dítěte) preventivně upozornit matku, že není možné, aby rozhodovala o podstatných záležitostech sama, pokusit se již v této fázi se s matkou dohodnout s tím, že v opačném případě využijete všechny dostupné prostředky právní ochrany včetně prošetření, zda jejím chováním nedošlo k trestnému činu. Připomínám pak, že výkon rodičovské zodpovědnosti náleží oběma rodičům a i vedení nezletilé ve vztahu k druhému rodiči může být skutečností pro změnu výchovného prostředí.

K otázce trvalého pobytu pak uvádím, že trvalý pobyt v užším slova smyslu má evidenční charakter, zde je podstatný faktický pobyt dítěte. Kromě jiného i místo faktického, nikoliv trvalého pobytu dítěte je zásadní pro určení místní příslušnosti soudu rozhodujícím o nezletilém dítěti. Jen připomínám, že na tom, kde dítě bude žít, se musí rodiče dohodnout (tedy i na faktickém pobytu dítěte).


CHAT s novou spolupracovnicí Střídavky Mgr. Burdovou pořádáme v neděli 18.3.2012 od 21:00. 

Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


15.03.2012
Sdílet

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ