HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Poradna: Určení styku s dětmi

Mgr. Kateřina Holečková


1. Je platný podpis matky se souhlasem o styku v den, který není soudem stanovený?
2. Pokud je soudem stanovený jen jeden víkend za čtrnáct dnů, je tím tedy dáno, že v jiné dny se s ním vidět nesmím, i když jeho matka odjede a nechá ho hlídat prababičkou či sousedy?
3. Je možné požádat nějaký orgán nebo soud o zvýšení dnů styku se synkem?

J. K., Praha


Pokud matka podepsala souhlas se stykem nad rámec frekvence určené pravomocným rozhodnutím soudu, pak tento úkon platný bezesporu je, nicméně je však exekučně nevykonatelný. V praxi to znamená, že matka vám má umožňovat stýkat se se synem i v onen den. Pokud tomu tak není, doporučuji kontaktovat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dítěte, seznámit je se souhlasem matky, vylíčit současnou situaci, zdůraznit že matka tento styk neumožňuje a požadovat, aby OSPOD na matku v tomto směru apeloval. Pakliže i přes tento postup vám matka nebude styk se synem umožňovat, nezbude než obrátit se na soud. V takovém případě pak platí, že opakovaně bezdůvodné bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem je ve smyslu zákona o rodině (§ 27 odst. 2) považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

Skutečnost, že frekvence styku je dána soudním rozhodnutím, neznamená, že máte zakázáno své dítě vídat v jiné dny. Nicméně ve dnech, kdy má být dítě v péči matky, nemůžete se svým synem jednoduše někam odejít či odjet. Protože však rodičovská zodpovědnost i po svěření dítěte do výlučné péče zůstává nadále zachována oběma rodičům, můžete oprávněně vyjádřit své pochybnosti, zda je o dítě v době absence matky náležitě postaráno. I v tomto případě doporučuji obrátit se nejdříve na OSPOD. Pokud by matka dítě přenechávala v péči jiné osoby opakovaně či dlouhodobě, pak by to jistě mělo mít vliv na posuzování její výchovné způsobilosti a posléze na případnou změnu výchovného prostředí.

K vaší poslední otázce pouze ve stručnosti uvádím, že rozšíření styku či případně střídavou péči můžete vedle dohody s matkou docílit pouze zahájením soudního řízení. Návrh musí obsahovat označení všech zúčastněných, tj. data narození a bydliště vaše, vašeho syna a matky syna, vylíčení skutkových okolností rozhodných pro změnu rozhodnutí, petit, tj. to, co požadujete, datum a váš podpis. Návrh se podává v trojím vyhotovení u soudu, který naposledy rozhodoval o svěření syna do péče matky.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


08.03.2012
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ