HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Poradna: Určení otcovství testem DNA

Mgr. Kateřina Holečková, Ing. Aleš Hodina


Chtěl bych vás požádat o radu, jak postupovat, kdybych chtěl požádat o test DNA. Jsme rozvedení a rád bych věděl, jak na tom jsem vzhledem k mému synovi. Mám pochybnosti o mém otcovství.

L.K., Vratimov


Ze zákona platí, že narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství, pak se za otce považuje manžel matky (pokud se matka znovu neprovdala). Jedná se o domněnku vyvratitelnou, což znamená, že v soudním řízení lze dosáhnout popření otcovství.

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu byl ke dni 31.12.2011 zrušen odstavec 1 § 57 ZÁKONA O RODINĚ, tedy ustanovení týkající se šestiměsíční lhůty pro popření otcovství manželem matky dítěte. V současné době probíhá legislativní proces novely zákona o rodině. Manžel má mít právo popřít své otcovství do 6 měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, nejpozději však do 3 let věku dítěte. Protože legislativní proces není stále ukončen, v tuto chvíli zákon o rodině nestanoví žádnou lhůtu pro popření otcovství. Otcové - manželé tedy mají nyní (dočasně) možnost zahájit řízení o popření otcovství i v případě starších dětí.

To však rozhodně neznamená časovou neomezenost podání takové žaloby. Ústavní soud totiž neshledal protiústavnost v samotné existenci lhůty, nýbrž ve vyloučení možnosti právně relevantním způsobem zpochybnit právní otcovství. Až do doby, než zákonodárce nově rozhodne o vymezení lhůty pro popření otcovství, to tedy znamená, že soudy budou muset rovněž posuzovat, zda žaloba s ohledem na časový prostor od zjištění relevantních skutečností pro zpochybnění otcovství obstojí (z hlediska přiměřenosti zásahu do práv a chráněných zájmů jiných osob).

Pochybujete-li o svém otcovství, můžete si nechat vyhodnotit DNA test otcovství. Soukromé společnosti tyto testy provádějí ve dvou formách - buď jako anonymní, nebo jako znalecké určení. K anonymnímu testu postačí dodání vzorku DNA vašeho a dítěte. Výsledky tohoto testu však mohou sloužit pouze vám, informativně, tento test nemůže být použit u soudu. Naproti tomu znalecké určení otcovství, kdy odběr vzorků musí provádět soudní znalec, je dostatečným důkazem v řízení o popření otcovství.

Protože jste v současné chvíli považován za otce vašeho syna, zřejmě není problém v tom, opatřit si od něj biologický vzorek, ať už pro anonymní, nebo znalecké určení otcovství. Odběr vzorků je prováděn stěrem sliznice dutiny ústní. Problém však může nastat, pokud byste neměl se synem žádný kontakt a matka nebyla ochotná s vámi spolupracovat. V takovém případě nezbývá, než podat soudu návrh na popření otcovství (za dodržení výše uvedeného) a v takto zahájeném soudním řízení pak soud sám zadá vypracování znaleckého posudku. V jeho rámci je pak i matka s dítětem povinna podrobit se požadovanému odběru. Pokud se potvrdí, že vaše otcovství je vyloučeno, soud vydá rozsudek určující, že nejste otcem dítěte.

Pokud byste neměl se synem kontakt a chtěl dosáhnout určení otcovství mimo řízení o popření otcovství, naskýtá se teoreticky možnost civilněprávní žaloby na uložení povinnosti matce umožnit provedení testu DNA (z důvodu, že máte oprávněné pochybnosti o svém otcovství). Je však otázkou míra úspěšnosti takového návrhu (právě s ohledem na přiměřenost takového zásahu do práv a chráněných zájmů jiných osob) i to, zda by soud takový návrh dokonce neodmítl z důvodu, že pro takové řízení není dána jeho pravomoc. V současnosti není k dispozici žádná judikatura, ze které by se dal předvídat postoj soudů k této věci.

Samotný DNA test otcovství u nás provádí řada soukromých společností. Ceny se pohybují většinou okolo 5 tis. Kč u anonymního testu a mezi 10 – 15 tis. Kč u znaleckých posudků. Pro čtenáře Střídavky se nám podařilo zajistit zvýhodněné podmínky u renomovaného DNA centra Bulovka (DNACENTRUM.CZ): speciální slevu ve výši 1000 Kč oproti běžnému ceníku, vztahující se na anonymní testy i znalecké analýzy. Při objednávce je nutné uvést heslo „Střídavka“. Při objednávce přes e-shop uveďte toto heslo do pole „Poznámka k objednávce“ a vystavená zálohová faktura již bude tuto slevu obsahovat.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


01.02.2012
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ