HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Poradna: Dvě školy při střídavé péči

JUDr. Oldřiška Luňáčková


Přečetl jsem si příspěvek JUDr. Luňáčkové "DĚTI VE STŘÍDAVÉ PÉČI MOHOU NAVŠTĚVOVAT DVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY". Právě řeším problém, který s tímto zákonem souvisí. Chtěl bych se proto zeptat, zda z tohoto zákona jasně vyplývá povinnost školy přijmout žáka, který je ve střídavé péči. Jedná se mi konkrétně o dceru, která se usilovně připravuje k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium.

J. H., Opatov


Vzhledem k dotazům, reagujícím na citovaný ČLÁNEK, je třeba odkázat na dikci zákona a v podstatě vyčkat na praxi škol, jak bude z jejich strany postupováno. To, že ředitelé takovýchto dvou základních škol nyní budou muset ze zákona být v kontaktu, spolupracovat a dohodnout se, jak při vzdělávání dítěte postupovat, je z textu zákona nepochybné. Otázkou může být, zda budou školy povinny žáky, které soud svěřil svým rozhodnutím do střídavé výchovy, vždy a za všech okolností, ke vzdělávání přijmout, pokud již do nich žáci nedochází.

Jejich ochota se předpokládám bude řídit ekonomickou výhodností či nevýhodností, tím, kolik např. dětí vůbec a kolik ve střídavé výchově budou již vzdělávat a dalšími okolnostmi, zejména na straně škol. Tyto okolnosti se však v České republice poměrně často mění, takže až praxe ukáže, jak budou školy v tomto směru postupovat. Již jsem se setkala s postojem školy, který nebyl zcela odmítavý – právě vzhledem k novele školského zákona  – nicméně zdůrazňoval, že každá základní škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu a má jinak rozvržené učivo, a tím pádem i jiné učební plány, jiné učebnice atp.

Upozorňuji, že zákon výslovně hovoří o vzdělávání v základních školách a netýká se tedy škol středních.

Důvodová zpráva k novele školského zákona s novým ustanovením, týkajícím se vzdělávání ve dvou základních školách při střídavé výchově dětí, nepočítala. Proto z ní ani nelze zjistit úmysl zákonodárce, resp. navrhovatele tohoto ustanovení, aby bylo možné konstatovat, zda má žák, kterého soud svěřil svým rozhodnutím do střídavé výchovy, jednoznačné oprávnění plnit povinnou školní docházku v konkrétních dvou školách, které rodiče vyberou, a recipročně zda tyto konkrétní školy mají povinnost určitého žáka vzdělávat. Předpokládám, že i zde bude potřebná dohoda rodičů s řediteli předmětných škol, tedy minimálně vždy rodiče a ředitele základní školy v místě bydliště tohoto rodiče.

Také soudy budou muset ve svých rozhodnutích o střídavé výchově nezletilých tuto skutečnost brát v úvahu. I nadále platí, že pokud by se rodiče nedokázali na konkrétních dvou školách sami dohodnout, analogicky by se použilo ust. § 49 ZÁKONA O RODINĚ, dle kterého nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při výkonu rodičovské zodpovědnosti, rozhodne soud.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


26.01.2012
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ