HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Poradna: Od jakého věku lze žádat střídavou péči

Mgr. Kateřina Holečková


Měl bych dotaz, od kdy můžu žádat do střídavé péče, od jakého věku? Přítelkyně se se mnou rozešla a neumožňuje mi vídat 3měsíční dceru. Chce jen peníze, ale jinak nic.

F. F., Praha


I když s matkou své dcery nežijete, stále jste otcem, vůči své dceři máte i nadále rodičovskou zodpovědnost. To znamená, že máte právo podílet se na výchově své dcery, jejím citovém a rozumovém vývoji, být informován o tom, jak prospívá, máte právo se s dcerou stýkat a rovněž tak za ni máte odpovědnost.

Pokud vám vaše bývalá přítelkyně neumožňuje dceru vídat, je nutné tuto situaci co nejdříve řešit. Jako první krok byste měl tuto skutečnost oznámit příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dítěte s tím, aby apeloval na matku. Vedle toho, pokud se s matkou nejste schopni dohodnout, je potřeba obrátit se na soud a zahájit řízení o úpravu výchovy a výživy nezletilé, popř. styku s ní. Návrh se podává v trojím vyhotovení a místně příslušným je soud, kde má dítě bydliště založené dohodou rodičů (poslední společné bydliště). Návrh musí obsahovat označení všech zúčastněných, tj. jména vaše, vaší dcery, matky dcery, data narození a bydliště, dále vylíčení skutkových okolností a petit, tj. to, co požadujete. Soud pak rozhodne, do čí péče se nezletilá svěřuje, stanoví výživné, případně upraví intervaly styku toho z rodičů, kterému dítě nebylo do péče svěřeno.

Co se týče vašeho dotazu ohledně střídavé výchovy - konkrétní věková hranice, od které mohou být děti svěřeny do střídavé péče, není upravena žádným právním předpisem. Soudy v každém jednotlivém případě rozhodování o výchově nezletilého dítěte mají posuzovat především tato hlediska:

1) jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat,
2) mají-li oba zájem o výchovu,
3) je-li to v zájmu dítěte a
4) budou-li střídavou (popř. společnou) péčí lépe zajištěny potřeby dítěte.

V rámci těchto kritérií soud zkoumá osobnosti rodičů, jejich výchovné předpoklady, prostředí, v němž žijí, materiální zázemí, faktické možnosti a schopnosti věnovat se výchově dítěte apod. Na druhou stranu musí soud brát v potaz skutečnosti týkající se dítěte, tj. jeho věk, zdravotní stav, vztah k rodičům, jeho názor (je-li dítě již starší)...

Je nepochybné, že jiná situace je u těch nejmenších dětí, jiná u předškoláků a jiná u dětí starších. Věk zde hraje roli jednak s ohledem na postupné ubývání naturální závislosti dítěte pouze na matce (kojenci) a možnosti faktického uplatnění otce, tak s ohledem na skutečné potřeby dítěte mít po boku mámu i tátu, a v neposlední řadě i s ohledem na schopnost dítěte vyjádřit svůj vlastní názor.

Rozhodnutí soudu má být vždy v zájmu dítěte, přičemž v každém případě má soud respektovat právo dítěte na výchovu a péči ze strany obou rodičů. Oba rodiče mají v životě dítěte nezastupitelnou roli a rodičovskou zodpovědnost lze realizovat pouze udržením pravidelného a rovnocenného osobního styku dítěte s oběma rodiči.

Protože takové soudní řízení se může protáhnout i na několik měsíců, kdy by se matce v podstatě mohlo dařit izolovat vás od dcery, doporučuji již v této fázi podat soudu návrh na vydání předběžného opatření, na jehož základě bude zatímně upravena otázka výchovy a výživy vaší dcery, případně frekvence styku s ní. V případě, že by matka soudem vydané předběžné opatření nerespektovala či jej porušovala, máte možnosti přes výkon tohoto rozhodnutí po zahájení trestního řízení.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


01.12.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ