HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Poradna: Zmocnění k vyzvednutí ze školky

Mgr. Kateřina Holečková


Jsem rozvedená a máme nařízenou střídavou péči, která funguje. V současné době žiji s přítelem (již 2 roky) a bývalý manžel si nepřeje, aby syna vyzvedával ve školce můj přítel. Má na to právo? Podepisovali jsme spolu s bývalým manželem plnou moc k tomu, kdo všechno může vyzvednout syna ze školky kromě nás dvou. Nicméně bývalý manžel striktně nesouhlasil s mým přítelem. Mohu zplnomocnit mého přítele k vyzvedávání syna z mateřské školy pouze já? Nebo jsou k tomu nutné podpisy obou rodičů?

A.B., Praha


Pro zodpovězení vašeho dotazu je důležité rozlišovat dva pojmy, a to péči společnou a péči střídavou, což jsou formy výkonu rodičovské výchovy existující vedle modelu výlučné péče jednoho z rodičů.

Pro péči společnou je typické, že rodiče v tomto případě setrvávají  i po svém rozchodu v určité formě společného soužití, společně bydlí, částečně společně hospodaří a zejména společně vychovávají své dítě. Tento způsob výchovy předpokládá, že rodiče jsou schopni se dohodnout o všech záležitostech týkajících se jejich společného dítěte, a to nejen o těch významných, ale i o těch běžných a každodenních.

Naproti tomu pro model střídavé výchovy, tak jak je tomu ve vašem případě, je charakteristické, že dítě je v určitém časovém období svěřeno do výchovy jednoho z rodičů a v dalším časovém období do výchovy druhého rodiče. Rodiče žijí odloučeně, nehospodaří spolu a o dítě pečuje ten z rodičů, v jehož péči se zrovna nachází. Tento rodič má po časové období, po které má dítě ve své výchově, právo a povinnost o dítě pečovat, přičemž je oprávněn rozhodovat o běžných denních záležitostech dítěte. O podstatných záležitostech mají pak rozhodovat oba rodiče.

Přestože zákon nedefinuje co se rozumí podstatnými záležitostmi, praxe za tyto skutečnosti považuje např. určení místa bydliště dítěte, jeho vzdělávání, volbu povolání, otázku státního občanství dítěte apod.

Je otázkou, zda k takovému postoji ohledně vyzvedávání syna ze školky má bývalý manžel reálný důvod. Pokud by konkrétní okolnosti odůvodňovaly závěr, že vyzvedávání syna vaším přítelem je v rozporu se zájmem dítěte, pak by se tato záležitost dala posuzovat za podstatnou, a v případě, že nejste schopni se o tomto s otcem svého syna dohodnout, měl by tuto otázku vyřešit soud. V opačném případě, kdy neexistují žádné relevantní skutečnosti, které by byly způsobilé vyloučit vašeho přítele z vyzvedání syna, mám za to, že takové rozhodnutí spadá pod běžné denní záležitosti a nic nebrání tomu, abyste svého přítele k vyzvedávání syna ze školky, pro dobu, kdy je syn ve vaší péči, zmocnila.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


10.10.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ