HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Poradna: Písemná dohoda o výměně termínů

Mgr. Kateřina Holečková


Je možné právoplatně změnit termín styku s dětmi oproti tomu, jak stanovil soud? A to písemně, dohodou mezi rodiči? Šlo by v podstatě o výměnu určitého počtu dní za ten samý počet dní v jiném termínu. S tím, že každý z rodičů plně přebírá odpovědnost za děti v nově dohodnutém termínu, vč. např. odpovědnosti za finanční náklady s dětmi souvisejícími.

M.Š., Ostravsko


Pokud existuje rozsudek soudu upravující frekvenci styku oprávněného rodiče s dětmi, je právě toto rozhodnutí relevantní. K vámi použitému výrazu "právoplatně" mi tedy nezbývá než odpovědět, že ke změně stávajícího rozhodnutí je zapotřebí nového rozhodnutí soudu a tedy zahájení nového řízení o úpravu styku.

Samozřejmě, že pokud oba rodiče jsou schopni se dohodnout na modifikaci současných termínů, můžete tuto změnu fakticky realizovat ze dne na den, a to bez nutnosti zahájení soudního řízení. Přesto však doporučuji tyto změny nechat schválit soudem, a to nejen z důvodů, které jste nastínil ve svém dotazu, ale i z důvodů vykonatelnosti takové dohody. Dohoda rodičů, která není soudem schválena, totiž vykonatelná není, a proto by v případě problémů s předáváním dětí jednomu z rodičů (které do budoucna nastat mohou), tento rodič nemohl efektivně realizovat svá práva. Konkrétně v takovém případě by oprávněný rodič nemohl rovnou podat návrh na výkon rozhodnutí, ale musel by nejprve zahájit soudní řízení, vyčkat vydání konečného rozhodnutí a nabytí jeho právní moci, a teprve potom by mohl případný mařený styk s dítětem požadovat uskutečnit exekučně.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


01.09.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ