HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Poradna: Průtahy v soudním řízení

Mgr. Kateřina Holečková


Mám u soudu už přes půl roku "Návrh na střídavou péči rozvedených manželů", neustále je "bombarduji", kdy se tím někdo hodlá zabývat. Je nějaký nástroj, jak je donutit, aby se tím začali zabývat?

Š.P., Děčín


Pokud na vaše podněty soud nereaguje, zvážila bych v tomto případě možnost podání stížnosti na neodůvodněné průtahy v řízení, neboť každý soudce má při svém rozhodování postupovat v přiměřených lhůtách bez průtahů.

Stížnost nemá předepsanou formální podobu, musí z ní však být patrno, kdo a v jaké věci ji podává, na co si stěžuje a čeho se domáhá. Stížnost se adresuje předsedovi okresního soudu, u kterého je vedeno řízení ve věci vašeho návrhu na střídavou péči, a to ústně nebo písemně. Doporučuji však písemnou formu. Předseda soudu je povinen nejpozději do jednoho měsíce od doručení stížnosti na váš podnět reagovat, ať v kladném smyslu s tím, že stížnost je důvodná, nebo v negativním smyslu s tím, že neshledal důvodnost vaší stížnosti. Pokud stížnost bude shledána za důvodnou, musí předseda soudu ve své odpovědi uvést, jaká opatření byla přijata k nápravě.

Často se však stává, že soudci s poukazem na přetíženost soudů nebo z jiného důvodu stížnost vyhodnotí jako neopodstatněnou. Pak nezbývá, než na postup soudu prvního stupně podat stížnost u soudu nadřízeného.

Vedle výše zmíněného postupu můžete podat i návrh na určení lhůty k provedení jednotlivého procesního úkonu, např. k nařízení jednání. Náležitosti jsou obdobné jako u stížnosti, jen s tím, že se s poukazem na průtahy v řízení budete domáhat konkrétního procesního úkonu ze strany soudu. Soud, vůči němuž jsou namítány průtahy v řízení, může takový návrh do 5 pracovních dnů ode dne doručení společně se svým vyjádřením postoupit nadřízenému soudu k rozhodnutí, přičemž o takovém postupu vás musí informovat; nebo sám soud prvního stupně může ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení návrhu provést všechny procesní úkony, u nichž podle vás jako navrhovatele dochází k prodlení. V takovém případě se k návrhu dále nepřihlíží, pokud do 3 dnů ode dne, kdy se o provedení úkonů dozvíte, neprohlásíte, že na návrhu trváte.

Jak jsem nastínila, možnosti obrany proti nečinnosti soudu existují. Protože však přiměřenost délky soudního řízení vždy záleží na konkrétních okolnostech případu, je třeba seznámit se důkladně s obsahem spisu a zjistit, jestli soud ve věci žádné kroky opravdu nečiní a dochází tedy k průtahům řízení, které pak takový postup opodstatňují.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


15.08.2011
Sdílet


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ