HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Poradna: Pokud o odstavení otce

JUDr. Oldřiška Luňáčková


Jsem novopečeným otcem (týden), bohužel zatím ne v tom formálním smyslu. Matka mě odmítá zapsat do rodného listu, dala jméno i příjmení dle ní a vidět dítě je velký problém. Odmítla navštěvování u ní doma, že si nenechá narušovat soukromí a dítě mi nechce ukazovat. A když jsem navrhl, že bych v budoucnu chtěl střídavou péči, odmítla ji s tím, že určitě nesouhlasí a souhlasit nebude. Chci se zeptat, od kdy (jakého věku) je možné (účelné a smysluplné) žádat o střídavou péči?

J.P., Brno


Podstatné pro vaši pozici otce novorozeného dítěte je být otcem i ve formálním smyslu, tzn. být zapsán jako otec i v příslušné matrice a v rodném listě dítěte. Toho lze dosáhnout tím, že vaše otcovství bude určeno souhlasným prohlášením rodičů nezletilého dítěte učiněným před matričním úřadem nebo soudem. Pokud by matka dítěte učinit souhlasné prohlášení odmítla, máte zákonnou možnost navrhnout, aby otcovství určil soud.

Teprve poté, co by vám bylo takto otcovství určeno, získáte jako otec aktivní či pasivní legitimaci být u soudu účastníkem řízení o výchovných poměrech nezletilého dítěte. Až v tomto řízení může být navrhována výlučná péče jednoho z rodičů nebo střídavá výchova obou rodičů. Nejnižší věk pro rozhodnutí o střídavé výchově či péči není právními předpisy stanoven a záleží vždy na individuálním posouzení soudu s ohledem zejména na zájem dítěte, výchovnou způsobilost rodičů a jejich zájem dítě vychovávat. Právními předpisy je mimo jiné stanoveno, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte a také, že dítě má právo na rodičovskou, tedy oběma rodiči poskytovanou, výchovu a péči.

Doporučuji vám nejprve sdělit matce, že máte zájem se o dítě jako otec starat a přispívat na jeho výživu a dát matce trochu času od porodu, aby se se svou novou životní situací sžila a zvážila veškeré související okolnosti a svou odpovědnost k dítěti. Případně také můžete požádat příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí o součinnost při komunikaci s matkou dítěte, s odůvodněním, že je v zájmu nezletilého dítěte mít oba rodiče. Pokud by se vám nepodařilo smírně vyřešit věc tak, že se s matkou dítěte dohodnete na uznání vašeho otcovství i faktické roli otce, včetně stýkání se s dítětem, nezbude vám, než řešit věc prostřednictvím soudu. Zvažovat a navrhovat střídavou výchovu u soudu však můžete až poté, co budete mít formálně vyřešenou otázku vašeho otcovství k narozenému dítěti.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


12.07.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ