HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Poradna: Prázdninový styk

Mgr. Kateřina Holečková


Jsme po úpravě výchovy dítěte a po rozvodu a máme 3letého kluka. Soud určil dítě matce a já platím alimenty. Kluka vidím jednou za 14 dní na víkend a jednu lichou středu. Vím, že mám právo být s klukem na prázdniny alespoň měsíc v kuse anebo 14 dní v kuse a pak zase 14 dní. Prosím, jak to doopravdy je, s exmanželkou není řeč, takže bych chtěl podat něco k soudu, aby to určil on. Nebo jaké jsou jiné postupy?

M.L., Praha


Pokud nemáte dobu styku o prázdninách upravenou soudním rozhodnutím a není-li s vaší exmanželkou dohoda možná, nezbývá než situaci řešit zahájením soudního řízení. Vzhledem k tomu, že prázdniny jsou téměř za měsíc, doporučuji v této chvíli podat tzv. návrh na vydání předběžného opatření, ve kterém navrhnete, aby soud rozhodl o době, kterou byste se synem o letních prázdninách trávil. S ohledem na útlý věk vašeho syna se mi frekvence styku o prázdninách 2 x 14 dní jeví vhodnější než celý měsíc v kuse.

Návrh se podává v trojím vyhotovení a místně příslušným je soud, který rozhodoval o svěření syna do péče matky. Podstatnými náležitostmi návrhu je označení soudu a všech zúčastněných, tj. iniciály vaše, vašeho syna, matky syna, data narození a bydliště, dále vylíčení skutkových okolností včetně jejich doložení, návrh toho co požadujete, datum sepsání návrhu a váš podpis.

Protože v případě předběžného opatření soud zkoumá, zda je dána potřeba zatímní úpravy, doporučuji v návrhu zdůraznit nutnost takové úpravy, tzn. uvést váš zájem na tom být se synem o prázdninách delší dobu, příznivý vliv takového kontaktu na vašeho syna i možnost vašeho delšího výchovného působení, na druhou stranu je třeba konstatovat negativní postoj matky k této záležitosti, případně tuto skutečnost doložit. Vhodné je rovněž přidat k návrhu rozpis vaší dovolené, máte-li ji již naplánovanou, příp. kopií uzavřené cestovní smlouvy,na které může figurovat i jméno vašeho syna...

O návrhu na vydání předběžného opatření, pokud obsahuje veškeré zákonné náležitosti, je soud povinen rozhodnout nejpozději do 7 dnů od jeho doručení. Pokud soud shledá důvody k nařízení předběžného opatření, zahájí usnesením řízení ve věci samé, na jehož základě pak bude probíhat soudní řízení o úpravu styku se synem do budoucna.


Otázky do Poradny pište na e-mail: PORADNA@STRIDAVKA.CZ


03.05.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Výživné na dítě - informace a diskuse na téma výživné na děti


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ