HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Polsko: Odsouzení úmluvy Rady Evropy definující gender jako sociální konstrukt

Hnutí pro život ČR


Konference biskupů Polska a četné pro-life a prorodinné organizace odsoudily úmluvu Rady Evropy, která se zdánlivě zabývá násilím proti ženám. Ve skutečnosti je to však ideologický útok na náboženství, tradici a kulturu a je oprávněně kritizována. Organizace vyzývají proto polskou vládu, aby úmluvu neratifikovala.

Úmluva o předcházení násilí vůči ženám a o boji proti domácímu násilí, redefinuje gender jako sociální konstrukt, místo aby ho považovala za rozdíl založený na biologickém základě. Gender má znamenat "sociálně utvořené role, chování, aktivity a atributy, které daná společnost považuje za odpovídající ženám a mužům". V Úmluvě se tvrdí, že násilí vůči ženám je systémové, s kořeny v náboženství a kultuře. Vymezení genderu v Úmluvě je také v rozporu s Římskými stanovami Mezinárodního trestního soudu, ve kterých je gender vymezen pouze jako dvě pohlaví, mužské a ženské.

Prohlášení biskupské konference vyjadřuje podporu ochraně žen proti násilí, ale nesouhlasí s falešnými ideologickými předpoklady Úmluvy, na nichž je vystavěna. Zvláštní znepokojení vyvolává požadovaná povinnost, aby státy signující Úmluvu podporovaly netypické genderové role, což znamená homosexualitu a transsexualitu. Je velmi znepokojivým znamením spojování legitimního principu prevence násilí s nebezpečným zasahováním do vzdělávacího systému a morálních hodnot, vyznávaných miliony rodičů v Polsku. Biskupové poukazují na to, že polská legislativa má dostatek nástrojů, jak zacházet s násilím, včetně násilí vůči ženám, a že vláda by se měla zaměřit na posílení role rodiny, zlepšení zdravotní péče o ženy a dívky a přípravu na život v rodině.


3.8.2012, LIFESITENEWS.COM


30.08.2012
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Domácí násilí - zbraň proti mužům


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ