HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Pohled evolučního psychologa na jednu skrytější, leč významnou potřebu ženy

PhDr. Eduard Bakalář, CSc.


1. Dnešní, i velice kultivovaná žena stále zůstává samicí druhu Homo sapiens sapiens.

2. Jejím hlavním biologickým programem a cílem je reprodukce člověka, výchova svého potomstva a jeho přivedení do stavu reprodukční zdatnosti.

3. K tomu účelu hledá žena nezbytného muže. Zpravidla činí kompromis mezi dvěma druhy pro ni dosažitelných mužů:

a) tím nejlepším geneticky (průbojný až agresivní, inteligentní, zdravý...)
b) tím, který ji a její děti bude zaopatřovat, zajišťovat, chránit...

Některé ženy kompromis řeší tak, že se nechají oplodnit mužem prvního typu, zatímco stálé zaopatřování požadují od muže typu druhého.

4. Muže, se kterým žena žije, podněcuje stálými připomínkami, kritikou a projevy nespokojenosti k vyšším výkonům, k soupeřivosti... a tím i k vyššímu přítoku hmotných statků.

5. Potomkům se hodně věnuje, chce je dovést nejen k reprodukční zdatnosti, ale chce též, aby dítě šlo v jejích šlépějích, chce být architektem jeho psychiky (hovorově "pokrýt ji") v těch nejdůležitějších aspektech života. Mezi ně patří základní postoje, hodnoty, tradice, životní styl, výběr partnera apod. Nedůležité aspekty, jako problém, které auto, který počítač, které fotbalové družstvo apod. je lepší, přenechá k vysvětlení mužskému partnerovi.

6. Silná potřeba matky k vštípení sebe do psychiky dítěte není obvykle vůbec patrná, v raných létech dítěte se překrývá s instinktivní péčí o dítě a jeho ochranou. V tradiční rodině je dítě v rozhodujících formativních letech pravidelně u matky, otec je spíše výdělečně činný. Matka tedy v průměru vpečetí více základních postojů a hodnot do dětské psychiky než otec. Potřeba žen - matek prosadit vštěpování hlavně svých hodnot se plněji projeví spíše v jiných situacích, a to:

a) v rámci partnerských či manželských vztahů, např.

  • v případě vážnějšího manželského konfliktu či rozvodu, matka se v tomto směru cítí ohrožena biologickým otcem (který jediný má také legitimní právo k ovlivňování psychiky dítěte) a pravidelně dítě proti otci popouzí
  • v nutkání mnohých žen se brzy rozvést - nový partner, eventuelně manžel, již není biologickým otcem a legitimní práva k ovlivňování základních postojů a hodnot dítěte nemá
  • v programovém schematu některých rodin s dominantní ženskou linií: mladá žena je pouze dočasně vypuštěna za účelem otěhotnění, po něm je zase vtažena za rodinné hradby

b) v příslovečném zasahování tchýní do životního stylu manželství jejich dětí, přičemž se snaží uhlídat, aby její původní postoje, hodnoty, tradice, styly (které synovi či dceři vložila) byly dodržovány.

7. Touto svou silnou potřebou výchovy nové generace, která splývá s potřebou vštěpování svých, resp. rodových postojů, hodnot, tradic apod., jsou ženy - matky natolik zaujaty, že nezbývá příliš motivace na aktivity jiné - na vědu, umění, vynálezy, teoretické koncepce, politiku, což jsou převážně výtvory mužského ducha.

8. Tato potřeba je tak imperativně biologicky naprogramována, že ženy prosazují své dnešní postoje se stejnou naléhavostí a důrazností, jako kdysi tradiční postupy nezbytné pro přežití rodu. Toto vštěpování nemá obvykle svůj základ v racionálním zdůvodnění, ale v síle tlaku nápodoby. Muži, zdůrazňující vývojově pozdější racionální aspekt, nemají zpravidla šanci proti tlaku téměř pudové síly ranějšího archaického principu vpečeťování nápodobou, které provádějí matky. Síla nutkání opakovat základní postoje "do kamene vryté" matkami zpravidla vítězí nad racionálními "otcovskými" argumenty.


04.02.2013
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ