HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Soudkyně Mgr. Hana Matějková

Otevřený dopis předsedovi sokolovského soudu

Ing. Aleš Hodina


Protože řada z vás podpořila zde publikovanou STÍŽNOST ve prospěch mého syna (a děkuji i za něj) a protože způsob, jak s ní sokolovský soud naložil, názorně ukazuje, jak česká soudní stolice zametá takové stížnosti pod koberec (místo řešení, které by dětem zachovalo oba rodiče), rád bych vás seznámil s mou reakcí:


K rukám JUDr. Ladislava Šturmy,
předsedy Okresního soudu v Sokolově


Nemálo občanů, kterým není lhostejný způsob, jakým soud přistupuje k právům dětí a rodičů, vám zaslalo stížnost a podnět ke kárnému řízení. Nyní mi byla přeposlána vaše odpověď. Po jejím přečtení mám dojem, že nedávná výměna předsedy vašeho soudu byla krokem z bláta do louže. Důrazně vás proto žádám, abyste nešířil nepravdy a polopravdy o mně a o řízení ve věci mého syna.

Především je třeba připomenout, co je ve skutečnosti předmětem stížnosti občanů a podnětu ke kárnému řízení: Situace, kdy váš soud dlouhodobě upírá dítěti péči jednoho z rodičů, který je ochoten i schopen o dítě pečovat. A předběžnými opatřeními protahuje nevyváženost výchovy obou rodičů po celou dobu soudního řízení. Není pravda, že bych svými návrhy způsoboval jakékoliv zdržení v tom, aby byla tato situace napravena. Naopak. Podával jsem opakovaně návrhy směřující k nápravě této diskriminace v průběhu soudního řízení. Pokud by soudkyně MATĚJKOVÁ chtěla, může a kdykoliv mohla - změnou předběžného opatření - prakticky okamžitě přestat tuto nevyváženost výchovy v průběhu soudního řízení protahovat.

Předmětem stížnosti a podnětu ke kárnému řízení tedy není skutečnost, že řízení není dosud ukončeno. A už vůbec ne skutečnost, že řízení není bezhlavě ukončeno tak, jak si - soudě dle vašeho přístupu - vy i soudkyně Matějková zřejmě přejete: z otce udělat "stykače" a dítě svěřit do výlučné péče matky.

Soudkyně Matějková však sama zdárně přispívá k průtahům ve věci samé. Z opakovaných výpovědí dítěte i z mé osobní zkušenosti bylo zjištěno hrubé chování matčina přítele Romana Kapečky vůči mému synovi. Soudkyně Matějková (místo aby neprodleně rozhodla o změně výchovného prostředí) pouze rozhodla o znaleckém zkoumání přítele matky a vyzvala matku k jeho identifikaci. Hana Hodinová však tuto výzvu soudu odmítla! Soudkyně Matějková matku za toto neuposlechnutí výzvy ani nepokutovala – a neučinila již v dané věci vůbec nic. Mezitím soudem vyzvaná znalkyně KOPÁRKOVÁ několik měsíců vyčkávala na další instrukce a její posudek tak stále nebyl k dispozici.

Podotýkám jen, že přítel matky stále figuruje v její domácnosti, jeho automobil běžně vídám zaparkovaný před domem a podle slov syna se jeho chování vůči mému dítěti nezměnilo.

Soudkyně Matějková také za dobu téměř dvou let nedokázala dokončit můj výslech. Zatímco matka již v průběhu řízení dostala příležitost k účastnické výpovědi v rozsahu téměř 6 hodin, mou výpověď přerušila soudkyně Matějková zhruba po hodině. Neměl jsem tak dosud možnost při výslechu reagovat na řadu nepravd uváděných matkou, které jsou zachyceny ve spise. Z tohoto spisu, tedy i z těchto nepravd - aniž by byly korigovány mou účastnickou výpovědí - však již čerpala soudem vyzvaná znalkyně Kopárková podklady pro svůj posudek.

Tento posudek je pak silně manipulativní. V podstatě odpovídá poptávce soudu, jak ji už svými manipulativními otázkami zadala soudkyně Matějková (zejména důrazem na "složitost" střídavé péče obou rodičů). Znalkyně Kopárková například uvádí, že synovo vyjádření "že je doma v Praze" není autentické - a to pouze proto, že stejný názor mám i já. Toto dává dokonce do souvislosti s ohrožováním psychického vývoje syna! Ten má přitom svůj domov v Praze od narození a cítí se zde velmi spokojeně.

Nechci zde rozebírat všechny manipulace uvedené v "posudku", neboť postup této "znalkyně" bude předmětem samostatného řešení.

Je však nutno důrazně odmítnout vaše tvrzení, že bez tohoto posudku nebylo možno vynést rozsudek. Přestože vaše právnické vzdělání jako bývalého člena KSČ pochází zřejmě z dob socialismu, jistě si své odborné znalosti průběžně doplňujete. Měl byste proto vědět, že vypracování znaleckého posudku není povinným předpokladem vynesení rozsudku o výchově dítěte (a podle mne je často spíše berličkou, kterou se zaštiťují neschopní soudci, když dítě připravují o jednoho z rodičů). Měl byste také vědět, že podle ust. § 127a o.s.ř. se k posudku předloženému účastníkem (pokud splňuje zákonné náležitosti) přistupuje stejně jako k posudku vyžádanému soudem. Takový posudek je již téměř rok založen k důkazu ve spise, doporučuje dítěti zachovat péči obou rodičů a mohl se již dávno stát podkladem pro rozsudek.

Je ostudou vašeho soudu, že mému synovi stále zabraňuje ponechat péči obou milujících rodičů. Věřím, že až dospěje a dozví se, kdo byl za tento stav odpovědný, budete schopen mu to - stejně jako soudkyně Matějková - z očí do očí vysvětlit.


Dopis JUDr. Ladislava Šturmy:


13.09.2012
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


soudci.info - info o opatrovnickém soudnictví


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ