HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Otevřený dopis Ministerstvu práce a sociálních věcí

Mezinárodní institut pro rodinu a dítě


Vladimír Řepka
vedoucí tiskového oddělení
Ministerstva práce a sociálních věcí


Vážený pane Řepko,

v nedávné době jste se vyslovil pro média o námi pořádaném workshopu tak, že “s ohledem na zaměření činnosti spolku Mezinárodní institut pro rodinu a dítě a odbornou úroveň jejich výstupů lze vyslovit důvodné pochybnosti o tom, zda účast zaměstnanců OSPOD na této akci bude mít pozitivní přínos pro výkon jejich činnosti.“ Na dotaz, v čem spatřujete problém v odborné úrovni výstupů, jste pak prý uvedl, že „Mezinárodní institut pro rodinu a dítě, z.ú, právní názory Ústavního soudu ČR nereflektuje úplně, přesně a ve všech souvislostech.“

Mezitím jste tedy zaregistroval alespoň to, že nejsme spolkem, ale zapsaným ústavem. Obávám se však, že nemáte dosud správné informace o tom nejdůležitějším, tedy o obsahu našich seminářů a workshopů. Zdůrazňuji, že reflektovat znamená být s něčím obeznámen, případně s tím seznámit i ostatní, nikoliv to nekriticky přijímat. V tomto smyslu plně reflektujeme různá STANOVISKA ÚSTAVNÍHO SOUDU, jejich nejednotnost, někdy i rozpor se základními právy danými ústavou, Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami, neschopnost či neochotu Ústavního soudu řídit se i vlastními závaznými právními názory (nálezy) a tyto vymáhat v jiných, obdobných případech, účelové zaměňování právních pojmů „péče“ a „styk“, nezájem řešit porušování základních ústavních práv předběžnými opatření apod. Plně tak reflektujeme jeho různé právní názory a postupy a hovoříme o nich.

Chtěl bych ovšem také zdůraznit, že nejdůležitějším tématem našich seminářů a workshopů není zabývat se rozhodovací praxí Ústavního soudu - je to jen jedna z dílčích informací, které podáváme. Hlavním tématem je hledat řešení porozvodové péče tak, aby byla dětem v co nejširší míře zachována péče obou rodičů. Tedy to, co je zaměřením naší činnosti a co je i v souladu s ústavou, Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami. Právo na rodičovskou péči mámy i táty tak patří mezi základní lidská práva dětí i rodičů. Mělo by tedy být i politikou vašeho ministerstva v rámci sociálně-právní ochrany dětí.

Odborná úroveň výstupů našich lektorů přitom mnohdy výrazně převyšuje úroveň těch, kdo o osudech dětí a rodičů rozhodují. Na zatím posledním WORKSHOPU KONANÉM 13.3.2018 (viz program) jsme důkladně probírali vysoce sofistikované otázky různých variant rozdělení péče o děti, ekonomické otázky týkající se výživného i psychologické aspekty porozvodové péče a řešení konfliktu mezi rodiči. Celodenního workshopu se účastnili zájemci z řad poslanců, advokátů, pracovníků OSPOD, neziskových organizací, apod. a hodnotili jej velmi pozitivně.

Vezměte prosím výše uvedené skutečnosti na vědomí. Pokud i přesto stále máte nějaké výhrady k naší práci, prosím o sdělení skutečně věcných připomínek. Případně se také můžete vy nebo pracovníci vašeho ministerstva některého z našich dalších workshopů či seminářů osobně zúčastnit a přesvědčit se o jeho úrovni přímo na místě.


19.04.2018

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ