HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Otázky znalkyni

Unie otců


PhDr. Monika Kopárková
znalkyně
Krásný Jez 8
364 64 Bečov nad Teplou


Vážená paní,

jsme organizací chránící rodinné hodnoty, zachování rodinných vazeb a bránící současné diskriminaci otců a otcovství. Působíme v tom směru, aby dětem zůstávala úplná rodina, nebo alespoň výchova obou rodičů, a intenzivně medializujeme případy, kdy tomu tak - i vinou různých subjektů účastnících se na rozvodovém průmyslu - není. Informace o nás najdete na stránkách WWW.UNIE-OTCU.CZ.

Role znalců v opatrovnických řízeních není zanedbatelná. Znalecké posudky jsou bohužel jedním z důležitých důkazů v našem současném systému opatrovnického soudnictví. Znalci tak mají nejen trestněprávní, ale především značnou faktickou odpovědnost – za další běh života dětí a jejich rodičů, za jejich budoucnost. Znalecké posudky zprostředkovaně ovlivňují i společnost v přesvědčení, zda je respektování rodinných hodnot oceňováno, či naopak trestáno.

Dovolujeme si Vám proto položit několik otázek:

1. Souhlasíte s tím, že v životě dítěte je role otce a matky sice ne totožná, ale stejně hodnotná a výchovnou způsobilost rodičů nelze rozlišovat na základě pohlaví (viz např. 4. Boží přikázání, čl. 3. odst. 1 LZPS, čl. 18 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, § 34 odst. 1 zákona o rodině, apod.)?

2. Souhlasíte s tím, že zachování obou rodičů ve svých rodičovských rolích (pečovatelských a vychovatelských), za podmínky, že jsou oba způsobilí a ochotní dítě vychovávat, je prioritním zájmem dítěte?

3. Je podle Vás pro dítě i pro další vývoj společnosti vhodné, aby byl ve výchově dítěte jako hlavní výchovný vzor preferován rodič, který mu rozbil rodinu?

4. Je podle Vás pro dítě i pro další vývoj společnosti vhodné, aby byl ve výchově dítěte jako hlavní výchovný vzor preferován rodič, který se snaží roli druhého rodiče zredukovat na občasného víkendového návštěvníka a jeho kontakt s dítětem umožňuje pouze díky rozhodnutí soudu (a někdy ani to ne)?

5. Je podle Vás pro dítě i pro další vývoj společnosti vhodné, aby byl ve výchově dítěte jako hlavní výchovný vzor preferován rodič, který se odstěhoval, ač nemusel, z okruhu dosavadního společného bydliště a komplikuje tak dítěti zachování péče obou rodičů?

6. Je podle Vás pro dítě i pro další vývoj společnosti vhodné, aby byl ve výchově dítěte jako hlavní výchovný vzor preferován rodič, který jen průměrně rozvíjí schopnosti a dovednosti dítěte, ač sliboval, že dítěti umožní větší rozvoj, a druhý rodič je připraven toto dítěti umožnit okamžitě?

7. Je podle Vás pro dítě i pro další vývoj společnosti vhodné, aby byl ve výchově dítěte jako hlavní výchovný vzor preferován rodič, který se brání komunikaci o dítěti s druhým rodičem a takto komplikovanou komunikaci ještě zneužívá k tomu, aby bránil v péči druhého rodiče?

8. Je podle Vás to, že rodič popsaný pod body 3 – 7 je v současné době hlavním výchovným vzorem pro dítě, z hlediska dalšího vývoje dítěte i společnosti dobrým důvodem pro to, aby jím byl i nadále?

O Vaše odpovědi Vás prosíme do 10. února 2012. Děkujeme Vám.


Převzato z webu UNIE OTCŮ


06.02.2012
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ