HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Opatrovnická mafie

Kynsperk.eu


Instituce působící v Česku v oblasti péče o děti ("juvenilní justice") bývají někdy nazývány opatrovnickou mafií - pro svou snahu necitlivě zasahovat do osudů dětí a rodičů, ale také pro častou diskriminaci (otevřenou či skrytou) jednoho z rodičů, obvykle otce. Takové kroky pak namísto stmelení rodiny vedou k jejímu rozpadu a namísto zachování vyvážené péče obou rodičů po rozvodu k vyhrocujícím se sporům.

I v případu Káji takto zasáhly některé instituce a osoby. Postup vytržení Káji z jeho domácího prostředí, podpory matky a eliminace otcovy výchovy byl následující:

 • červenec 2007 - máma si vynutí pobyt s Kájou u babičky (170 km od domova) po celé léto
 • říjen 2007 - máma unáší půlročního Káju k babičce, Okresní soud v Sokolově tátovi umožní se s ním vídat pouze 3 hodiny v sobotu a v neděli
 • prosinec 2007 - máma se vrací zpět do společné domácnosti
 • srpen 2008 - máma znovu podává návrh na svěření Káji pouze do své péče
 • listopad 2008 - máma chce odejít ze společné domácnosti, zanechává Káju doma v péči táty, uzavřena o tom dohoda a předložena soudu
 • prosinec 2008 - máma podává návrh na okamžité svěření Káji do její péče, Obvodní soud pro Prahu 3 (soudkyně Marie Kříhová) jí vyhovuje, máma odváží Káju pryč z domova
 • leden 2009 - Kája se může s tátou vídat jen asi 3 a půl dne ze 14, jak navrhl Úřad městské části Praha 3 (angažující se pracovnice: Jana Hromádková, Martina Minhová, Milana Švestková, Michaela Míková)
 • duben 2009 - Městský soud v Praze (soudkyně Věra Sýkorová, Ivana Hesová, Dana Slavíková) potvrzuje rozhodnutí o rozsahu "styku" Káji s tátou
 • srpen 2009 - věc odmítá řešit i Ústavní soud České republiky (soudci Jiří Mucha, Vladimír Kůrka, Vlasta Formánková)
 • červenec 2010 - teprve po roce byl poněkud rozšířen rozsah "styku" Káji s tátou, a to jen díky tomu, že mámě se přestaly hodit dosavadní časy předávání
 • květen 2011 - po dalším roce také Okresní soud v Sokolově (soudkyně Hana Matějková) zamítá návrh táty na péči obou rodičů, alespoň o něco zvětšuje rozsah "styku" Káji s tátou
 • září 2011 - Krajský soud v Plzni (soudkyně Miloslava Nováková, Iva Hejduková, Ota Knopfová) zase vrací rozsah "styku" na předchozí úroveň
 • říjen 2011 - soudní znalec Vladimír Fiedler doporučuje střídavou péči obou rodičů, eventuelně výlučnou péči otce
 • prosinec 2011 - Krajský soud v Plzni rozhoduje, že Kája (již několik let po sobě) opět nebude na Štědrý den s tátou
 • leden 2012 - soudní znalkyně Monika Kopárková zahajuje další znalecké šetření
 • březen 2012 - dochází k další manipulaci Káji a bránění v kontaktu ze strany mámy a jejích příbuzných
 • květen 2012 - soudkyně Hana Matějková pokračuje v preferenci mámy a soustavně zamítá návrhy na péči obou rodičů
 • září 2012 - i Krajský soud v Plzni svým rozhodováním podporuje matku ve snaze omezovat kontakt Káji s otcem
 • květen 2013 - znalecký posudek Moniky Kopárkové je smeten u soudu
 • srpen 2013 - matka Hana Hodinová ve spolupráci s AK Kollár v Sokolově se pokouší ještě více omezit Kájův pobyt doma u otce
 • září 2013 - jsou zpracovávány soudem zadané posudky dalším znalcem z mámina regionu, které tentokrát zpracovává Jiří Fišer
 • říjen 2013 - Kájovi je bráněno v získávání kvalitního vzdělávání, které mu zajistil táta v dvojjazyčné montessori škole v Praze, máma jej umísťuje do běžné školy v Kynšperku
 • červenec 2014 - Krajský soud v Plzni opět rozhodl ve prospěch matky, tentokrát ohledně přepravy Káji (kterou ponechal všechnu na otci)
 • červen 2015 - soudkyně Hana Matějková se vyslovuje pro výlučnou péči matky
 • listopad 2015 - trio plzeňských soudců Alena Polednová, Jana Šalomounová a Martin Šebek potvrzuje rozsudek sokolovského soudu
 • leden 2016 - matka neplní své povinnosti a nezajišťuje Kájovy potřeby v době tzv. styku
 • duben 2017 - soudkyně Dana Červená stanovuje střídavou péči, bohužel zatím pouze na zkoušku a podmíněnou Kájovou školní docházkou v Kynšperku
 • září 2017 - soudkyně Dana Červená na popud matky střídavou péči opět ruší
 • duben 2018 - matka ve spolupráci se soudkyní Červenou dokonce brání Kájovi v tom, aby mohl získat kvalitnější vzdělání

Jaké bude další pokračování této už desetileté anabáze boje za to, aby Kája měl péči obou rodičů?


Převzato z webu KYNSPERK.EU


30.04.2018

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ