HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Nebránění v kontaktu rozhodující pro svěření do péče

Stridavka.cz


Podařilo se nám získat rozsudek Okresního soudu v Sokolově, který skutečně hájí zájmy nezletilého, ne jen jednoho z jeho rodičů:

"Výchovné schopnosti rodičů v oblasti rozumové, citové a morální jsou na dobré úrovni. Výchovné schopnosti matky jsou však snižovány tím, že se nezletilého snaží vázat pouze na svoji osobu. Do budoucna nelze očekávat, že matka, pokud jí bude svěřen do péče, bude podporovat styk otce s nezletilým. ...

Po rozchodu rodičů by měl mít rovněž zajištěnou možnost stýkat se v co nejširší míře s oběma rodiči. Oba rodiče mají právo na výchovné působení na své dítě. Za této situace pak rozhodujícím kritériem, kterému z rodičů nezletilého svěřit, pro soud byla ta okolnost, který z rodičů je ochoten umožnit druhému z rodičů, který nebude mít dítě ve své péči, co nejširší kontakt s dítětem. Z toho, co vyplynulo shora, je zřejmé, že tímto rodičem se jeví být otec. Proto soudu nezbylo, nežli rozhodnout tak, že nezletilý se na dobu před a po rozvodu manželství rodičů svěřuje do výchovy a výživy otce."

Podle zákona o rodině (94/1963 Sb.) by tak přitom měl postupovat každý soud:

§ 26 odst. 4: "Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž ... ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem..."

§ 27 odst. 2: "Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí."

Dodejme jen, že tento rozsudek nebyl konečný. Oba rodiče nakonec přistoupili na střídavou výchovu a nezletilý se tak dnes může rozvíjet (a skutečně rozvíjí) v péči táty i mámy.


OTEVŘÍT TEXT ROZSUDKU (428 kB)


09.02.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Tátové - tátové pečující o děti - diskuse, zkušenosti, názory, kontakty


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ