HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Názor dítěte?

Ing. Aleš Krejčí


Souhrn argumentace proti zneužívání názoru dítěte v opatrovnickém prostředí:

A)

1. Respektování názoru dítěte vede k ovlivňování názoru dítěte rodiči, tzn. popuzování proti druhému rodiči, odborně řečeno k budování Syndromu zavrženého rodiče (SZR). Charakternější a tedy vhodnější rodič tímto ztrácí podíl na výchově

B)

1. Nezletilí mají zákonné zástupce proto, protože je v důležitých a zásadních rozhodnutích, kde dítě není schopno vyhodnotit veškeré souvislosti, musí zastupovat.

2. Určení, s kým chce dítě být, je zásadní rozhodnutí, ve kterém musí nezletilé zastupovat právě jejich zákonný zástupce.

3. V případě, že zákonní zástupci jsou v této věci zaujatí, musí o dítěti rozhodovat někdo jiný, ale z logiky věci plyne, že to nesmí být to dítě, viz B.1.

C)

1. Připustíme-li hypoteticky, že bychom měli respektovat názor dítěte, kterého, opět hypoteticky, žádný rodič neprogramuje, aby byl tento názor co nejvíce objektivní, měli bychom dítěti poskytnout srovnatelné zkušenosti, na základě kterých by se rozhodlo.

2. Dítě by tedy už v době rozhodování mělo mít zkušenost s výlučnou péčí obou rodičů, případně se střídavou péčí. Jak se může vyjádřit odmítavě ke svěření do střídavé, nebo výlučné péče svého druhého rodiče, když s touto péčí nemá zkušenost? Trávení víkendů je rozdílné od všedních dnů.

3. Tuto zkušenost by ale mělo mít ve vyváženém časovém poměru, a co je důležité, je nutné zajistit rovnocenné podmínky těsně před rozhodováním, což je prakticky nemožné. Vzhledem k rychlému vnímání času dětmi bude ve výhodě ten rodič, který bude mít dítě svěřené těsně před dotazováním dítěte. Příkladem budiž herečka Jirešová, která dokázala vymýt mozek své dceři během pouhých 14 dní, takže dcera (dokonce ve střídavé péči) při předávání svého otce odmítala. Po provedení výkonu odnětí se program během hodiny ztratil, jak dosvědčil OSPOD, ale v případě respektování názoru dítěte právě v tomto okamžiku předávání by svého otce nadobro ztratila.

D)

1. Rodiče nesmí být závislí na autoritě dítěte a té se snažit vlichotit. Vede to k rozmazlování dítětě a zničení autority rodičů, a tím schopnosti rodiče děti vychovávat. Ve svém důsledku by se za pár let rozvinula diskriminace obou rodičů dětmi, k čemuž bezhlavá liberální politika spěje.


09.08.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
soudci.info - info o opatrovnickém soudnictví


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ