HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Matka bojuje o syna

Mgr. Jana Lysková


Učím na střední škole 19 let, vdaná jsem byla také 19 let, mám dva syny. Staršímu Tomášovi je 20 let a studuje vysokou školu. Mladšímu Filipovi je 12 let.

Po 15 letech se naše manželství dostávalo postupně do krize. Nakonec jsem i po návštěvě manželské poradny byla nucena požádat o rozvod. S mladším synem jsme se provizorně uchýlili k mým rodičům. Starší syn měl blíže do školy z domu, a proto zůstal s otcem. Později jsem si našla se synem podnájem. Synovi otec chyběl a ptal se na střídavou péči. Sám ji navrhoval. Aby prý tatínkovi nebylo smutno, až bude Tomík na vysoké škole. O mě strach neměl. Mám přítele a syn s ním velmi dobře vychází.

V listopadu 2010 syn odešel k otci se slovy, že tam chce být. Mluvili jsme o tom spolu, ale nevím, co je tam za nátlak z otcovy strany. Ten neustále omílá, že neví, co my dva máme za problémy a že když chce být Filip u něj, není proti. Později bývalý manžel požádal o svěření Filipa do své výchovy. Já jsem současně požádala o změnu – návrh na střídavou péči. První jednání proběhlo v březnu 2011. Soudkyně Jana Skopková ihned sdělila, že ona je proti střídavé péči, i když vyšší soudy ji využívají.

Pak jsem dostala slovo a argumentovala jsem skutečností, že otec Filipa nebere v úvahu specifické potřeby Filipa. Syn má ADHD s poruchou pozornosti a ve škole navštěvuje hodiny tzv. nápravy, kde se mu věnuje speciální pedagog. Otec jej neposílá na hodiny nápravy a jeho prospěch i chování ve škole se zhoršil (podle zprávy školy). Bývalý manžel mě během soudu osočoval, že Filip musí uklízet, vysávat a já s přítelem sedím v křesle a další nesmysly a lži. Nakonec, když jsem předložila aktuální zápisy ze žákovské knížky, řekl mi před soudem, že jsem svině.

Sociální pracovnice Ingrid Turoňová byla pro svěření Filipa do otcovy péče, pokud nedojde ke zhoršení prospěchu. Bývalý manžel nesouhlasil se střídavou péčí a soud byl odročen. Byli jsme objednáni k vyšetření soudním znalcem z oboru dětské psychologie. Soud znalci uložil, aby vyšetřil nezletilého Filipa, rodiče a zodpověděl soudu zadané otázky.

K otázce výchovy znalec napsal:

„Vzhledem k výukovým obtížím syna není z psychologického hlediska vhodné svěření do výhradní péče otce. V průběhu znaleckého dokazování se neprokázalo, že by nezletilý projevoval přání bydlet pouze u otce. U nezletilého se projevovala až úzkostná snaha mít k oběma rodičům stejný vztah, kdy negativní stanovisko ke střídavé výchově vychází z malé informovanosti nezletilého a zamítavého postoje otce.

Z psychologického hlediska není námitek proti střídavé výchově. Nezletilý není osobnostně strukturován tak, že by nezvládl střídání prostředí. Emoční nevyrovnanost, zvýšená dráždivost či častější změna nálad je způsobena citlivým terénem ADHD s nastupujícím obdobím puberty.

Poruchy pozornosti s hyperaktivitou samy o sobě nejsou kontraindikací střídavé péče.“

Další soudní jednání proběhlo 10.6.2011 a s tímto znaleckým posudkem jsem po poradě s naší odborovou právničkou byla v klidu. Ujistila mne, že soud přihlíží ke znaleckému posudku. Čekala jsem, že soudkyně Skopková přečte výsledek vyšetření soudního znalce. Tak se však nestalo. Soudní jednání uvedla slovy, že si budeme povídat a výsledek vůbec nezmínila. Hovořila všeobecně o rodičích a jejich místě v životě dítěte a o jejich životních zkušenostech v oblasti soudů, kdy se rodiče o dítě soudili a dítě dopadlo špatně. Přímo zmínila jeden příběh, kdy dítě takto rozhádaných rodičů bylo později u soudu a jak špatně dopadlo – drogy.

I když jsem pozorně poslouchala, nemohla jsem vyčíst, zda tento monolog byl určen pro mne nebo pro otce Filipa. Pak se zeptala otce, zda souhlasí se střídavou péčí. Ten řekl, že nikoliv. Sociální pracovnice Turoňová souhlasila se střídavou péčí souběžně s nácvikem komunikace mezi mnou a otcem Filipa. Ten byl na rozdíl ode mě kategoricky proti. Poté navrhla soudkyně, že vyslechne Filipa sama přímo u soudu. Proti tomu jsem se ostře ohradila se slovy, že už má za sebou znalecký posudek a znovu jej stresu nenechám vystavovat. Přidal se i bývalý manžel. Poté soudkyně ještě zvažovala a nakonec prohlásila: „Však se odvoláte“.

Tady mi bylo jasné, jak se rozhodne a že jsem prohrála. Ještě jsem se zeptala, zda bere v úvahu výsledek znaleckého posudku, a bylo mi řečeno, že ano. Znovu se vyjádřila sociální pracovnice s tím, že souhlasí, aby byl Filip svěřen do výchovy otce, ale já musím mít častější přístup k němu. Což samozřejmě otec Filipa nebude dodržovat, když se mi mstí za rozvod.

Soudkyně nevynesla rozsudek a řekla mi, že si mám zavolat 23.6.2011. Venku před soudem se mě bývalý manžel zeptal, jak mi je, když prohrávám. Konečné rozhodnutí soudkyně bylo jasné i jemu.

Sociální pracovnici jsem v den soudu volala a ptala se, proč byla proti střídavé péči a zda výsledek soudního znalce ovlivnil její postoj. Sdělila mi, že takové informace nechce sdělovat po telefonu. Požádala jsem ji tudíž o písemné zodpovězení těchto mých dotazů, zatím jsem žádnou odpověď neobdržela.

Když jsem zavolala na soud, bylo mi sděleno, že se mi syn odebírá a je svěřen do výchovy otce a já mám zaplatit 14 000,- Kč za znalecký posudek.


10.08.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
soudci.info - info o opatrovnickém soudnictví


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ