HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Záznam Masarykovy debaty - 1. část

Mají mít homosexuální páry možnost adoptovat dítě?

Stridavka.cz


1. listopadu 2017 proběhla na Masarykově univerzitě v Brně v rámci série „Masarykových debat“ diskuse o homosexuálních adopcích. Pořadatelem byla Fakulta sociálních studií. Osazenstvo těchto univerzitních fakult patří u nás i ve světě obvykle mezi nejvíce „pokrokářské“, sympatizující mnohem více s různými minoritami než s majoritní společností. Však také v sále seděla řada stejnopohlavních mladých párů, nepokrytě si dávajících najevo svou náklonnost.

Na počátku každé z Masarykových debat pořadatelé zjišťují názory, s jakými publikum do diskuse přichází. V tomto případě 86,5 % účastníků bylo pro homosexuální adopce, 5,7 % proti a 7,7 % nemělo na věc názor.

Nechceme zde popisovat celý průběh debaty, který můžete shlédnout na přiložených videích. (Ta byla publikována teprve nedávno, proto i tato reportáž vychází s časovým odstupem.) Představíme tedy pouze účastníky debaty a některé jejich myšlenky a teze, které vyslovili v průběhu diskuse.

Záznam Masarykovy debaty - 2. část

Homosexuální adopce obhajovala Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D., odborná asistentka z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání PF MU, feministická a LGBT aktivistka. Argumentovala především stejnými právy homosexuálů, jakož i tím, že „nic jako ideální model rodiny a norma správného rodičovství neexistuje.“ Patrně nejpozoruhodnější byl její výrok v diskusi o výzkumech dopadu výchovy dětí v různých formách „rodin“, kdy prohlásila: „Proč na tom záleží, jak ty děti prospívají?“

Proti homosexuálním adopcím argumentoval Ing. Aleš Hodina, dr. h. c., ředitel Mezinárodního ústavu pro rodinu a dítě a šéfredaktor našeho webového portálu. Hovořil o výzkumech Marka Regneruse, které potvrzují vyšší výskyt různých problémů u dětí žijících pouze s jedním rodičem, jenž má homosexuálního partnera. Situaci přirovnal k rozchodu heterosexuálního páru, kde výzkumy také potvrzují, že je pro děti lepší zachovat jim péči obou rodičů. Podotkl, že legalizace homosexuálních adopcí by podpořila „výrobu“ dětí už od počátku připravených o jednoho z vlastních rodičů, kterého by snadno nahradil adoptivní. Připomenul, že „mít dítě“ není základním lidským právem, ale je naopak základním právem dětí znát své rodiče a mít jejich péči (čl. 7 Úmluvy o právech dítěte).

Pro homosexuální adopce pochopitelně lobboval Bc. Marek Christ, DiS., předseda správní rady LGBT spolku STUD. A nejen pro ně. Dozvěděli jsme se, že v tomto volebním období parlamentu zde budou chtít prosadit změnu občanského zákoníku, který by měl nadále říkat: „Manželství je trvalý svazek dvou osob.“

Proti homosexuálním adopcím naopak vystupoval zahraniční host - JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., advokát a předseda slovenské Aliancie za rodinu. Velmi kvalifikovaně argumentoval ve prospěch výzkumů Marka Regneruse, jež byly dělány na skutečně náhodných vzorcích populace a ne pouze na těch, kdo se aktivně přihlásili. Na rozdíl od mnoha výzkumů podporovaných LGBT komunitou také nevycházely z toho, co o svých dětech uvedli rodiče, ale zkoumaly přímo tyto děti.

Na konci debaty pak moderátor uvedl výsledky závěrečného hlasování publika. Nerozhodnutých byla jen 4 %, pro homosexuální adopce se vyslovilo 84,1 % a proti nim 10,9 %.


01.02.2018

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ