HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Křivé obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v poradnách pro oběti trestných činů

Mgr. Petra Vitoušová


Zásadní část prezentace přednesené na konferenci "Křivé obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v průběhu rozvodu"


Odtabuizování, věc veřejná

 • Křivé obvinění tvoří až 90 % TO (Schade, 1995) pro § 187 pohlavní zneužití – rozšířený jev
 • Naopak těžké případy – vysoká latence, matky kryjí TČ a hájí pachatele
 • 90 % skutečně zneužívaných dětí má osobní vztah ke zneuživateli, obětí přibližně 7% F, 4% M (Zvěřina, Weiss)
 • 50% zneuživatelů pochází z rodiny

Oznamovatelé by si měli oddychnout, pokud se neprokáže spáchání TČ. Tzn. dítě je v bezpečí. Řada z nich ale urputně obviňuje domnělé pachatele dál. Šíří informace ve svém okolí.

Problém není jednoduchý, jak se jeví

 • Ambulantní (právník + psycholog)

Princip diskrétnosti prolomen povinností překazit další jednání pachatele

 • Terénní, Linka pomoci obětem 116 006 (konzultant/ka)

Deklarován dobrý úmysl chránit dítě:

 • Problematická podezření (intuice, nikoli indicie)
 • Mylná interpretace „příznaků“
 • Přesvědčení v. pochybnosti

Přesvědčení – příchozí nemá pochybnosti a nepřipouští jinou verzi, než tu svou
Pochybnosti – obávám se, ale nechci ublížit, jdu se proto poradit, co dělat

Hledáme, co příchozí osobu skutečně trápí ..

„Hororové“ příběhy o zneužívaných dětech jsou nebezpečné, budí v nás soucit. Máme tendenci rychle jednat.

Omezený zdroj informací

 • Osobní konzultace
 • Dotazování (? vědomě lživé info, je-li to tak, jak uvádíte … obezřetnost)
 • Seznam indicií  (dezinterpretace „signálů“)
 • Ptáme se na kontext (probíhá rozvod? Konfliktní vztah)
 • Jaké máte vysvětlení
 • Závěry (vždy nutno přistupovat vážně, pokud se neprokáže opak)
 • Reakce na závěry …

Z čeho tak soudíte, že je dítě zneužíváno. Za prvné …, za druhé … atd.
A co dál víte k podezření. Sestavit seznam indicií.

Ptáme se také na kontext, kdy si toho všimli.
Probíhá-li rozvod, ptáme se „dělo se to i dřív, kdy byl váš vztah ok“. V kontextu rozvodu – zášť, nenávist, pomsta, omezení kontaktu s dítětem.
Avšak ne vždy je tomu tak, během rozvodu se mění chování dětí a na tomto základě může vzniknout neodložené obvinění bez zlého úmyslu.

Negativní vliv popularizační osvěty, která zjednodušuje rozpoznání sexuálního zneužívání.

Změny v chování dítěte. Pokud nevidíme signály, indikátory, že se tak děje, ptáme se „Jak si to vysvětlujete?“ Pak společně dojdeme k závěru.

 • Silná neochota přijmout závěry, měla by to být dobrá zpráva …
 • Prudký výbuch nesouhlasu, domněnka není potvrzována
 • ČB vidění, jdeme do nesouhlasu
 • Nesdílíme evidentně neoprávněná obvinění

Vidíme-li silnou neochotu přijmout závěry (To je přeci pro vás dobrá zpráva.), někdy i prudký výbuch nesouhlasu, znamená to, že klient si přišel jen pro potvrzení své domněnky.

Hledáme, co „oznamovatelku/le“ trápí. Černobílé vidění je příznakem problematičtějšího přístupu. Někdy jdeme do nesouhlasu. Vyhranění lidé hledají potvrzení toho, co si myslí. Nemůžeme si dovolit s nimi sdílet evidentní neoprávněná obvinění.

Oběti křivého obvinění v BKB

 • Otec dítěte, během a po rozvodu 3krát vyšetřován pro podezření (1,5 – 6letá)
 • Vždy odloženo
 • Doporučeno TO pro křivé obvinění
 • Rovněž odloženo
 • Devastující dopad na muže
 • Ztratil dceru, práci, bydlení … lidskou důstojnost
 • Silné deprese, v péči psychiatra

02.10.2017

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Domácí násilí - zbraň proti mužům


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ