HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Kontakt s dítětem pomocí IT

Ing. Aleš Hodina, dr. h. c.


V minulém týdnu vydal Nejvyšší soud ČR ROZHODNUTÍ, které upravuje možnost styku dítěte s rodičem i pomocí moderních komunikačních prostředků:

„V odůvodněných případech lze nahradit osobní styk rodiče s dítětem jiným způsobem, např. prostřednictvím výpočetní techniky, tzv. elektronickou poštou, internetovou komunikací (Skype, Facebook apod.), nebo telefonicky.“

Nejvyšší soud ČR k tomu uvádí, že „ačkoliv upřednostňuje osobní styk rodiče s dítětem, může být v odůvodněných případech tento osobní styk nahrazen stykem nepřímým, a to třeba i pomocí elektronických prostředků, jako je mobilní telefon, elektronická pošta, komunikace přes Skype, Facebook či jiné sociální sítě. Cílem je zabezpečit udržení rodinných vazeb dítěte s rodičem, který nemá dítě ve své péči. V praxi půjde o případy, kdy osobní styk není možný, např. pro značnou geografickou vzdálenost, pro nemoc, pro výkon trestu odnětí svobody etc. V těchto a podobných případech by soudy měly zvažovat nepřímý styk namísto osobního styku, nebo vedle něj.“

Jak už to v opatrovnických věcech bývá, důležité bude, zda si obecné SOUDY nebudou vykládat toto stanovisko dle svého. Nemělo by docházet k tomu, aby osobní styk a péče byly nahrazovány neosobním kontaktem. Tento by měl sloužit pouze jako doplněk osobního kontaktu, případně jako jeho náhražka, ale opravdu jen tehdy, kdy osobní styk skutečně není možný. Jak trefně poznamenává jeden diskutující na internetu: „Otce a matku potřebuje dítě fyzicky... tímhle se nic neřeší.“

Zásadní je zachovávat dětem péči obou rodičů. Pak není obvykle třeba ani nijak zvlášť upravovat další formy komunikace. Mělo by se též hovořit o péči o dítě, nikoliv o styku s ním. Tento pojem přetrvávající v zákoně z dob totality není ve spojitosti s dětmi zrovna nejšťastnější... Změna terminologie by mohla navodit i změnu praxe, která je tím nejdůležitějším. Tedy aby děti mohly mít v co největší míře to, co je normální - péči svých rodičů, ne pouze styk s nimi.


18.03.2013
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


soudci.info - info o opatrovnickém soudnictví


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ