HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Knesset odmítl termín "rodina s jedním rodičem"

Gil Ronen


Termín byl používán ve vztahu k rozvedeným rodinám, ale vzbuzoval dojem, jako by rodič, který nemá dítě v péči, zemřel.

Knesset (izraelský parlament – pozn. překl.) schválil zákon, kterým se mění Zákon o rodině s jedním rodičem z roku 1992 tak, že pojem "rodina s jedním rodičem" se nahrazuje výrazem "rodina vedená samostatným rodičem".

Pojem "jediný rodič" byl nahrazen výrazem "samostatný rodič".

Návrh zákona byl předložen poslancem Meirem Sheetritem z Hatnua (levostředová strana – pozn. překl.). Podle důvodové zprávy "rodina s jedním rodičem ve své současné definici zahrnuje rodiče, který je rozvedený, ovdovělý nebo svobodný. Ale rozvedený nebo odděleně žijící rodič pečující o dítě nemůže být klasifikován jako "rodina s jedním rodičem", protože dítě má dva rodiče, kteří jsou známí, mají rodičovská práva a, co je nejdůležitější, jsou naživu. Jakmile je matka definována jako "jediný rodič", otec je, obrazně řečeno, mrtvý."

Zákonodárce dodal: "Tato definice zkresluje realitu a ve výsledku druhého rodiče – obvykle otce – zbavuje rodičovství, ve vnímání lidí (protože definice vytváří realitu) i v praxi, a to nejen v očích matky a dítěte, ale v očích společnosti jako celku."

Poslanec Sheetrit vysvětlil, že iluze, že rodič nemající dítě v péči neexistuje, může podporovat rodiče majícího dítě v péči "ignorovat literu zákona, který vidí u obou rodičů rodičovskou zodpovědnost za své děti". Časté jsou stížnosti rodičů nemajících dítě v péči, že rodiče mající dítě v péči nerespektují rozhodnutí soudu, pokud jde o jejich právo trávit čas se svými dětmi, a že děti od nich odcizují.

Předsedkyně Výboru pro pokrok v postavení žen a rovnost žen a mužů, poslankyně Aliza Lavie z Yesh Atid (středová strana - pozn. překl.), poznamenala, že výbor věc prozkoumal a zjistil, že navrhovaná změna je "pouze sémantická a nepoškozuje práva udělená těmto rodinám podle zákona".

Dodala, že hlavním cílem novely je "podpořit právní a veřejnou diskusi, aby se posílilo vnímání toho, že i v případě rozchodu partnerů má jejich dítě dva rodiče, kteří chtějí jeho prospěch a přispívají k jeho růstu a vývoji".

Izraelská ženská síť, vlajková loď organizace New Israel Fund (levicová nevládní organizace – pozn. překl.), byla zapojena v legislativní přípravě Zákona o rodině s jedním rodičem v roce 1992. Poslankyně strany Meretz (levicová strana – pozn. překl.) Naomi Chazan, která iniciovala zřízení Výboru pro pokrok v postavení žen v roce 1992, je klíčovou postavou v NIF a sloužila jako jeho prezidentka po mnoho let. Přibližně deset let byla jednou z vedoucích postav "lobby rodin s jedním rodičem" v Knessetu.

Kritici Zákona o rodině s jedním rodičem říkají, že povzbuzuje ženy rodit nemanželské děti a podněcuje k lehkovážnému rozvodu.

Ultralevicová Chazan podle nedávné zprávy říká, že ŽENY JSOU "POKROKOVĚJŠÍ" NEŽ MUŽI.


Z webu Arutz Sheva přeložil Ing. Aleš Hodina dr. h. c.


03.06.2014
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ