HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Jak postupovat, když se pediatrička spikne s matkou

Obarodice.blog.cz


Matky se často spiknou s dětskou lékařkou, se kterou se domlouvají na postupu proti vám. Nenechte se zmást vstřícností pediatričky. Její spojenectví s matkou jako žena k ženě je silnější než lékařská etika. Vy jste vždy jen někdo, kdo je navíc, kdo překáží.

Matky často poskytují lékařkám nepravdivé údaje, které mají vypovídat o tom, že o dítě špatně pečujete, že mu vaše péče neprospívá. Nejčastěji jsou to tyto údaje:

1) Noční běsy dítěte po návratu od otce
2) Noční pomočování
3) Atopické ekzémy
4) Různé formy kašle a nachlazení

Je třeba se dohodnout s pediatričkou, aby veškeré diagnózy činila nejen na základě informací od matky, ale také na základě konzultace s vámi. Je nutno tak učinit písemně. Pokud to nepodepíše, nebo poruší, je třeba ihned podat stížnost na lékařskou komoru, případně zřizovateli zdravotnického zařízení.

Stížnost na pediatričku je dobře vysvětlena ZDE. V lékařské komoře je každý lékař. Vaše stížnost je vyřizována 6 měsíců, lékaři hrozí pokuta 30 tisíc Kč nebo zákaz činnosti. (Stěžovat si lze i u zřizovatele zdravotnického zařízení, což je také vysvětleno ZDE.)

U matky se začnou u dítěte objevovat záhadné nemoci (lékařsky průkazné), které mizí v okamžiku, kdy dítě dostanete do svého cyklu výchovy (tím si nemůžete ověřit jejich původ). Zdravé dítě bude mít u pediatričky štos vyšší než je samo.

Lékařka (bude na vás velmi milá) vám neumožní nahlédnout do spisu a budete-li chtít podrobný výpis, nedá vám ho pod různými záminkami (a nakonec vám dá jiný, povrchní výpis).

Stručně řečeno: Jako rodič máte právo nahlížet do spisu, pořizovat si opis nebo kopii. Lékařka má povinnost vám pořídit výpis v zákonných lhůtách (max. 30 dnů). Je na to § 67b zákona o péči o zdraví lidu.

Důrazně doporučujeme se ihned obrátit na Lékařskou komoru ZDE. Stížnost však třeba rozhodně poslat doporučeně (schovat si doklad) na adresu Česká lékařská komora, Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5. Podatelna. Telefon je 257 211 329 nebo 257 211 329.

Zákon to řeší takto:

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ZDE

Zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.):

§ 34 (1) Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům. ZDE
§ 36 Rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé. ZDE


WWW.FEROVANEMOCNICE.CZ (projekt Ligy lidských práv):

Jak mám postupovat, když lékař na mou žádost o kopii dokumentace nereagoval?

Pokud již uplynula lhůta 30 dnů, pokuste se lékaře kontaktovat a zjistit, proč vám dosud dokumentaci nevydali. Jestliže vám zdravotníci odmítají kopii dokumentace poskytnout, můžete na jejich postup podat stížnost, je možné se bránit také podáním žaloby k soudu.

Může lékař sdělit informace o zdravotním stavu dítěte rodiči, kterému nebylo dítě svěřeno do péče?

Na získání informací o zdravotním stavu dítěte mají právo oba rodiče, a to za stejných podmínek jako při udělování souhlasu. I v případě, že dítě bylo svěřeno do péče jen jednomu z rodičů, má druhý rodič na informace o dítěti právo, pokud ovšem není rozhodnutím soudu nějak omezena jeho rodičovská zodpovědnost, což ale nebývá v praxi časté. Lékař má tedy povinnost informovat druhého rodiče i v případě, kdy mu to první rodič zakazuje.


Převzato z OBARODICE.BLOG.CZ


24.11.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ