HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Dva měsíce nesměl vidět dceru kvůli pochybení soudu

Petr Kozelka


Pouze na základě znaleckého posudku rozhodl Okresní soud v Olomouci tak, že okamžitě zakázal téměř čtyřleté holčičce vídat jejího otce. Znalci soudu drastické omezení doporučili přesto, že muže nikdy neviděli a neměli možnost jej vyšetřit. Po dvou měsících zákaz zrušil odvolací soud s tím, že tak vážné rozhodnutí bylo chybně postavené pouze na posudku a žádné další důkazy jej nepodporovaly.

Vnést světlo do vleklého a vyhroceného sporu rodičů o péči o jejich dceru měli znalci. Ti sice podrobně popsali nového přítele matky, matku samotnou i dceru, ale u otce vyřkli vážné závěry včetně určení psychických poruch pouze na základě mailové korespondence.

Výsledkem jejich zkoumání je, že otec má mimo jiné silně narušené sebepojetí a s tím spojené sklony k poruchové manipulaci s realitou, egocentrické tendence, narcistické rysy, nízkou frustrační toleranci k zátěži.

Má prý také sklony k zastrašování okolí či sklony k paranoidnímu zpracování reality a ohrožuje dceřin vývoj. To že převzala soudkyně Šárka Kylarová jako fakt a na základě návrhu matky zakázala otci jakýkoli kontakt s dcerou.

Okamžité zrušení opatření

Otec se proti zákazu okamžitě odvolal ke krajskému soudu, který po necelých dvou měsících předběžné opatření zrušil.

„Podle okresního soudu bylo prokázáno, že kontakty otce s dcerou by pro ni a její další vývoj byly přímo ohrožující z důvodu vážně narušených výchovných kompetencí otce. S takovým právním závěrem se krajský soud neztotožňuje. Zákaz styku rodiče s dítětem je totiž opatřením, které pronikavě zasahuje do práv rodiče a je možné jej vyslovit až po náležitém zjištění skutečného stavu věci. Soud neshledává podmínky pro takový postup,“ napsali soudci odvolacího soudu.

Odvolací senát také upozornil, že je potřeba se pečlivě zabývat tím, jestli by skutečně mohlo dojít k ohrožování dítěte tím, že by vídalo otce, nebo jestli nejde jen o předstíraný stav vyvolaný záměrným působením matky.

Soudci také zdůraznili, že je úkolem matky, která má dceru v péči, mimo jiné vytvářet příznivé podmínky pro realizaci setkávání dcery s otcem.

Znalecký posudek je také podle odvolacího soudu jen jedním z důkazů, jehož závěry nelze jen mechanicky převzít. Soudkyni proto nařídil, aby při dalším rozhodování zjistila, jestli předložené závěry znalců splňují formální náležitosti a jestli jejich posudek není v rozporu s dalšími důkazy. Pokud by měla pochybnosti, může podle odvolacího soudu vyzvat znalce k vysvětlení jejich závěrů, doplnění posudků nebo vyzvat jiného odborníka, aby případ znovu posoudil.

Otec poté, co soud zrušil předběžné opatření, vyzval soudkyni, aby mu přiřkla více času s dcerou. Zatím ji totiž vídá jen na 78 hodin měsíčně. Zdůraznil přitom, že zatímco matka se jej snaží z výchovy dcery vyšachovat, sám usiluje jen o vyrovnanější podíl v péči.


Převzato ze serveru NOVINKY.CZ


21.05.2018

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ