HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Doplňující dotaz k volebnímu programu 4

Adikia.cz


Odpovědi TOP 09


Kde vzniká nebo v čem podle vás spočívá problém s neplněním výživného a jak chcete tento problém řešit?

Podle TOP 09 je v hlavně nutné zlepšit situaci v oblasti vymáhání alimentů. Proto poslanci TOP 09 v minulém volebním období navrhli, aby se zkrátila lhůta, po které se považuje neplacení alimentů za trestný čin. Podle našeho návrhu by bylo možné neplatiče stíhat už po dvou místo současných čtyř měsíců. Návrh měl za cíl rodiče motivovat k zodpovědnému placení výživného a zároveň pomoci samoživitelům, které jsou na včasné placení alimentů odkázáni. (zdroj: NAVRHUJEME PŘÍSNĚJŠÍ POSTUP VŮČI NEPLATIČŮM ALIMENTŮ)

Jste pro zpřísnění trestního postihu za neplnění výživného, budete navrhovat alternativní tresty nebo upřednostňuje vymáhání výživného občansko-právní cestou a jste pro zrušení tohoto celosvětově raritního trestného činu?

Stát nemá nahrazovat nezodpovědného rodiče, ale má jej přimět k plnění jeho povinností. Proto jsme navrhli zkrácení lhůty, po jejímž uplynutí se považuje neplacení alimentů za trestný čin. Cílem samozřejmě není dostat neplatiče do vězení. Je ale důležité, abychom měli alternativní cesty. Například zabavování řidičského průkazu, které se ukazuje jako efektivnější. Důležitá je také prevence.

Upřednostňujete vymáhání výživného prostřednictvím soukromých exekutorů nebo by měl výživné vymáhat stát (např. finanční úřady)? Jste pro ponechání současných nákladů na exekuční řízení (odměna advokáta oprávněného, odměna exekutora a náhrada hotových výdajů exekutora) nebo pro razantní snížení těchto nákladů (např. jednotný poplatek) přenášených výhradně na povinného? Jste pro částečné přenesení exekučních nákladů na oprávněného (např. poplatek za podání exekučního návrhu)?

Ve vymáhání výživného preferujeme, aby tuto funkci zastávali soukromí exekutoři, přičemž by měly zůstat zachovány současné náklady na exekuční řízení. S částečným přenesením exekučních nákladů na oprávněného nesouhlasíme.

Souhlasíte s kontroverzním zabavováním řidičských průkazů neplatičům výživného? Budete či nebudete podporovat chystanou novelu exekučního řádu, kterou se má rozšířit zabavování řidičských průkazů i neplatičům výživného zletilým „dětem“?

Každý smysluplný zákon, který povede k tomu, že se peníze dostanou k dětem, které je potřebují, má samozřejmě naši podporu. Zabavování řidičských průkazů považujeme za vhodný alternativní trest, nicméně je potřeba se bavit o konkrétním nastavení takové legislativy.

Souhlasíte s návrhem Zákona o náhradním výživném v současné podobě, budete navrhovat nějaké změny tohoto zákona nebo budete prosazovat úplně jinou koncepci, která by nezatěžovala státní rozpočet a pomohla skutečně potřebným dětem?

Zodpovědní rodiče by se neměli skládat na povinnosti těch nezodpovědných, proto odmítáme zálohované výživné. Není nutné tedy zavádět novou sociální dávku,je nutné spíš zlepšit vymahatelnost. Poslanci TOP 09 proto navrhli, aby stíhání dlužníků bylo možné už po dvou měsících neplacení alimentů.

Přejděte na:

ODPOVĚDI KSČM
ODPOVĚDI SPD
ODPOVĚDI ROZUMNÝCH

Máte k tomuto tématu ještě jiné podněty, na které nesměřovaly předchozí otázky?

bez odpovědi

Jakub Hnát
tiskový mluvčí


Pozn. Adikie: Kam se na tuhle údajně pravicovou stranu se svým programem hrabou komouši. 


Převzato z webu ADIKIA, kde najdete i odpovědi některých dalších politických stran na stejné otázky.


18.10.2017

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Výživné na dítě - informace a diskuse na téma výživné na děti


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ